CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth
Draddodiadol Gymreig


CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music


Dinbych 3

Dinbych 1


HAFAN


HOME
Dinbych 2

Gartholwg 2011

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
ALAWON Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
BLOG TUNES Contact
Os nad oes Clwb Alawon yn eich hardal neu os hoffech ymuno ag un neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â Meurig Williams ar: meurig@sesiwn.com.

If there is no Tune Club in your area or you would like to get involved in attending or running one then please contact: Meurig Williams on meurig@sesiwn.com.

DIGWYDDIADAU NESAF

NEXT EVENTS
Wythnos Werin S4C
S4C yn dathlu cerddoriaeth werin Cymru.
Cyfres o raglenni gyda pherfformwyr cyfoes sy’n tynnu sylw rhyngwladol at gyfoeth cerddorol Cymru.
Llun / Mon
i  / to
Sul / Sun
14-20/4/2014
S4C Folk Week
S4C celebrates a revival of Welsh music.
A week of contemporary performers giving our national music international prominence.
Y Goeden Faled:
Caneuon gwerin Cymru yn mynd â Cerys Mathews i bedwar ban byd mewn cyfres newydd S4C
.
Maw / Tue
15/4/2014
20.25-21.00
Y Goeden Faled:
Welsh folk songs take Cerys Mathews across the globe in a new S4C series
.
Dau Feistr, dau draddodiad - Telynau Cymru a Paraguay
Robin Huw Bowen a Sixto Corbalán
Canolfan Morlan, Morfa Mawr
Aberystwyth  SY23 2HH
Mer / Wed
cyngerdd/concert
16/4/2014
19.30
Two masters, two traditions - Welsh and Paraguayan harps
Robin Huw Bowen and Sixto Corbalán
Morlan Centre, Queen's Road,
Aberystywth  SY23 2HH
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - Kate Strudwick
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sad/Sat
19/4/2014
10.00-11.3
Llancaiach Fawr Tune Club  - Kate Strudwick
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Dau Feistr, dau draddodiad - Telynau Cymru a Paraguay
Robin Huw Bowen a Sixto Corbalán
Tŷ Siamas. Cader Road,
Dolgellau   LL40 1PU
Sad / Sat
cyngerdd/concert
19/4/2014
20.00
Two masters, two traditions - Welsh and Paraguayan harps
Robin Huw Bowen and Sixto Corbalán
Tŷ Siamas. Cader Road,
Dolgellau   LL40 1PU
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gâr,   SA19 6EN
Maw/Tues
22/4/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms,   SA19 6EN
'Dwylo ar y Delyn' - Cymdeithas Arglwyddes Llanofer
Ysgol Gynradd Cymuned Crughywel
Oakfield Drive, Crughywel  NP8 1DY
Sad/Sat
26/4/2014
10.00-16.00
'Hands on Harp' day with Lady Llanover Society
Crickhowell Community Primary School
Oakfield Drive, Crickhowell  NP8 1DY
Clwb Alawon Abergele -
Tafarn yr Hawk and Buckle

Llannefedd, Sir Ddinbych  LL16 5ED
Sul/Sun
27/4/2014
16.00-18.00
Abergele Tune Club
The Hawk and Buckle Inn

Llannefedd, Denbighshire  LL16 5ED
Clwb Alawon Llantrisant -
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/4/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club -
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Daeth cyfnod ariannau Sesiwn dros Gymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fawrth 1af 2013.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd ac am ddilyniant Alawon Cymru.
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb A
lawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â Meurig Williams ar: meurig@sesiwn.com.

The period of funding Sesiwn dros Gymru' activities by the Wales Arts Council ended on March 1st 2013.
Go to our blog to see the activities that were supported and the follow-up activities in Alawon Cymru.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera workshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club then please contact: Meurig Williams on meurig@sesiwn.com.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod mwy am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out more about Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo