CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth
Draddodiadol Gymreig


CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music


Dinbych 3

Dinbych 1


HAFAN


HOME
Dinbych 2

Gartholwg 2011

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
ALAWON Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
BLOG TUNES Contact

DIGWYDDIADAU NESAF

NEXT EVENTS
Twmpath Calan Gaeaf gyda'r Gower All Stars
Neuadd Pentre Mathri, Cross House Cottage,
Mathri, Hwlffordd, Sir Benfro  SA62  5HE
Gwen/Fri
31/10/2014
18.30-20.00
Halloween Twmpath with Gower All Stars
Mathry Village Hall,, Cross House Cottage,
Mathry, Haverfordwest, Pembs  SA62  5HE
SA62 5HE
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
1/11/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Noson Werin gyda Gwenan Gibbard a phedwrawd 'Teulu'
The Pedigree,  Shrewsbury Road
Croesoswallt    SY11 4QA
Sad / Sat
1/11/2014
19.30
Folk night with Gwenan Gibbatd and the 'Teulu' quartet
The Pedigree, Shrewsbury Road
Oswestry    SY11 4QA
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
3/11/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
8/11/2014
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clyweliadau am ffidlwrar gyfer Allan  yn y Fan
Manylion gan Geoff Cripps, geoff@ayyf.co.uk
SadSul / SatSun
8-9/11/2014
Auditions for a fiddler for Allan  yn y Fan
Details from Geoff Cripps, geoff@ayyf.co.uk
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Helen Adam
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
8/11/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club - Helen Adam
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Ymarfer agored y Glerorfa - croeso i bawb
Neuadd y Pentre, Penrhyncoch
Ger Aberystwyth   SY23 3EP
Sul / Sun
9/11/2014
10.30-16.00
Open Clerorfa Practice - welcome to all
Village Hall, Penrhyncoch
Near Aberystwyth   SY23 3EP
weithdy Sain Ffagan
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan
CAERDYDD  CF5 6XB
Sad / Sat 
15/11/2014
10.00-16.00
St Fagans workshop
Welsh National History Museum, St Fagans
CARDIFF  CF5 6XB

Daeth cyfnod ariannau Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fa1 31ain 2014.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd.
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb A
lawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â ni.

The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014.
Go to our blog to see the activities that were supported.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera workshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod mwy am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out more about Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo