CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth
Draddodiadol Gymreig


CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music


Dinbych 3

Dinbych 1


HAFAN


HOME
Dinbych 2

Gartholwg 2011

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
ALAWON Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
BLOG TUNES Contact

DIGWYDDIADAU NESAF

NEXT EVENTS
Penwythnos Werin Trac - 'Yr Arbrawf Mawr'
Canolfan Conway,
Llanfairpwll, Ynys Môn  LL61 6DJ
Penythnos/
Weekend
19-21/9/2014
The Trac Folk Weekend - 'The Big Experiment'
Canolfan Conway,
Llanfairpwll, Anglsesey  LL61 6DJ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr,
Ffordd Gelligaer, Nelson, TREHARRIS   CF46 6ER
Sul/Sun
21/9/2014
10.00-11.30
Llancaiach Fawr Manor,
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS,  CF46 6ER
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel  62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gâr   SA19 6EN
Maw / Tues
23/9/2014
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
30/9/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
4/10/2014
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Yr Hen Ysgol, Wine Street
Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sun / Sul
5/10/2014
10.30-17.00
Llantwit Major Tune Club - Guto Dafis
The Old School
, Wine Street,
Llantwit Major, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
6/10/2014
19.00-20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Daeth cyfnod ariannau Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fa1 31ain 2014.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd.
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb A
lawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â ni.

The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014.
Go to our blog to see the activities that were supported.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera workshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod mwy am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out more about Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo