CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth
Draddodiadol Gymreig


CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music


Dinbych 3

Dinbych 1


HAFAN


HOME
Dinbych 2

Gartholwg 2011

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
ALAWON Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
BLOG TUNES Contact
Os nad oes Clwb Alawon yn eich hardal neu os hoffech ymuno ag un neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â Meurig Williams ar: meurig@sesiwn.com.

If there is no Tune Club in your area or you would like to get involved in attending or running one then please contact: Meurig Williams on meurig@sesiwn.com.

DIGWYDDIADAU NESAF

NEXT EVENTS
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/7/2014
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Cystadleuaeth unawd gwerin offerynnol Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm
Llanelli   SA15 4DP
Sad / Sat
2/8/2014
14.00-15.00
Clera Welsh folk soloist competition
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod of Wales,
Festival Fields, Millennium Coastal Park
Llanelli   SA15 4DP
Sesiwn ddyddiol  Clera yn Tŷ Gwerin
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Meysydd Gŵyl, Parc Arfordirol y Mileniwm
Llanelli   SA15 4DP
Wythnos/Week
2-9/8/2014
12.00-13.00
Clera daily Welsh session in Tŷ Gwerin
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod of Wales,
Festival Fields, Millennium Coastal Park
Llanelli   SA15 4DP
Daeth cyfnod ariannau Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fa1 31ain 2014.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd.
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb A
lawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â Meurig Williams ar: meurig@sesiwn.com.

The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014.
Go to our blog to see the activities that were supported.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera workshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club then please contact: Meurig Williams on meurig@sesiwn.com.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod mwy am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out more about Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo