Nôl


Back
Rhai o setiau'r Glerorfa
A selection of Clerorfa sets
Ar wahan i 'Jigs Gwenno' a 'Didl-lan-dan-do', daw cerddoriaeth y setiau isod o lyfryn Hobed gan Clera, pris £6 (£5 i aelodau).
Mae copïau ar werth yn holl ddigwyddiadau Clera.

Except for  'Jigs Gwenno' and 'Didl-lan-dan-do' the following sets are from Clera's book Hobed, price £6 (£5 to members).
Copies are available at all Clera events.
Set Ap Siencyn

The Ap Siencyn set
Set yr Hen Ffefrynnau

The Old Favourites set
Set Cainc y Medelwr

The Reaper's Air set
Jigs Gwenno

Gwenno's Jigs
Didl-lan-dan-do
Didl-lan-dan-do


Nôl i ben y dudalen


Back to top of page
Detholiad o setiau'r Glerorfa
A selection of Clerorfa sets
Ar wahan i 'Jigs Gwenno' daw cerddoriaeth y setiau isod allan o lyfryn Hobed gan Clera, pris £6 (£5 i aelodau).
Mae copïau ar werth yn holl ddigwyddiadau Clera.

With the exception of 'Jigs Gwenno' the following sets are taken from Clera's book Hobed, price £6 (£5 to members).
Copies are available at all Clera events.
Set Ap Siencyn

The Ap Siencyn set
Set yr Hen Ffefrynnau

The Old Favourites set
Set Cainc y Medelwr

The Reaper's Air set
Jigs Gwenno

Gwenno's Jigs
Didl-lan-dan-do
Didl-lan-dan-do