Nôl/Back

Clwb Alawon
Abergele
Tune club

Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2015
Playing Welsh tunes together


Clwb Alawon Abergele
nawr yn nh
afarn yr
Hawk and Buckle
Llannefedd,
Sir Ddinbych
LL16 5ED

    

Abergele Tune Club
now at

The Hawk and Buckle Inn
Llannefydd,
Denbighshire
LL16 5ED

Cyd-chwarae
cerddoriaeth draddodiadol Gymreig
dan arweiniad tiwtor profiadol.


Trydydd neu bedwerydd Sul y mis
16.00 - 18.00
Pris: £2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)
    


Play the traditional music
of Wales
with other players
under the guidance of a tutor.

Third or fourth Sunday of the month
16.00 - 18.00
Price: £2
(£1 students, children)


Trefnydd

Ruth Pybus
ruth@sesiwn.com
07909 078730

Organiser


Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo