Nôl/Back

        
Cyd-chwarae
alawon Cymreig
2013
Playing Welsh tunes together

Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte
Tredegar  NP22 3XN

Cyd-chwarae cerddoriaeth draddodiadol  Gymreig dan arweiniad tiwtor profiadol.

Dydd Sadwrn cyntaf y mis
10.30 - 12.00
ar wahan i Rhagryf ac Awst

Ffi arferol £2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)

 Digwyddiad arbennig Rhag 8
Tŷ Bedwellte 2-3yh

MARI LWYD
Tredegar Tune Club
Bedwellty House,
Tredegar  NP22 3XN

Play Welsh traditional music
with other players under the guidance of a tutor.

First Saturday of the month
10.30 - 12.00
except December and August

£2 standard fee
(£1 students, accompanied children)

Special event Dec 8.
2 - 3pm at Bedwellty House


Trefnydd
Sarah Bradnock
Sarah@sesiwn.com
Organiser

Kate Srudwick  Nigel Ruddock


Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo