Clwb Alawon
Llantrisant
Tune Club


Nos Fawrth
olaf y mis
2014
Last Tuesday
evening in the monthNeuadd Caerlan
Newbridge Road
Llantrisant
CF72 8EX


Caerlan Hall

Newbridge Road
Llantrisant
CF72 8EX

Neuadd Cymuned Llantrisant yw Caerlan sydd yn hawdd ei chyrraedd gyda'i maes parcio ei hunan. Dilynwch y B4595 (Commercial Street) wrth iddo droelli i fyny'r rhiw i Lantrisant nes iddo droi i'r dde i Newbridge Road lle mae High Street yn dringo i ben y bryn heibio i dafarn y Cross Keys. Mae Neuadd Caerlan ar ochr dde Newbridge Road ychydig yn uwch na'r ffordd, ychydig o lathau o'r cyffordd hwn, gyda pholyn baner y tu allan iddi a'r maes parcio wrth ei hochr.
Caerlan hall is the community hall for Llantrisant and is easy to reach with a car park alongside. Follow the B4595 (Commercial Street) as it winds up the hill  to Llantrisant until the main road turns right and becomes Newbridge Road where the High Street goes to the top of the hill past the Cross Keys pub. Caerlan Hall is up the slight slope on the right hand side of Newbridge Road a few yards on from this junction, with a flagpole outside and the car park just after it.
18.30 - 20.00
Dewch i gyd-chwarae
cerddoriaeth
draddodiadol Gymreig
dan arweiniad tiwtor profiadol.


Cyfarfod nesaf
 nos Fawrth, Ionawr 28
£2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)
        
18.30 - 20.00
Play Welsh
traditional music

together with
other players
and an experienced tutor.


Next meeting
Tuesday evening, January 28

£2

(£1 students & accompanied children)
Alaw a chyfeiliant
- chwaraewyr gyda pheth profiad
Bydd Guto Dafis, cantor, acordianydd a storïwr yn arwain dosbarth ychwanegol i gantorion a chwaraewyr offerynnau eraill fel gitâr, accordion, consertina, mandolin ayb, gan ddysgu rhai alawon traddodiadol Cymreig.
Bydd yn dysgu detholiad o alawon traddodiadol Cymreig i chwarewyr offerynnau alaw a chyfeiliant gydag pheth profiad yn chwarae cerddoriaeth draddodiadol, gan anelu at ddysgu trwy'r glust, ond hefyd yn darparu copïau ysgrifenedig i gadw
29/1/2014

Guto Dafis
Melody and accompaniment
- for players with some experience

Guto Dafis, singer, accordianist and story-teller will lead an additional class for singers and players of other instruments such as guitar, accordion, concertina, mandolin etc, teaching some Welsh traditional tunes.
He will be teaching a selection of Welsh traditional tunes to melody and accompaniment players who have already achieved a basic competence in playing, aiming to teach the tunes by ear, but also providing written copies to take away.
Trefnydd y Clwb alawon
Mike Edwards
mikedwards@sesiwn.com
Tune Club organiser

Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera todayLottery logo