Clwb Alawon
Llantrisant
Tune Club


Nos Fawrth
olaf y mis
2015
Last Tuesday
evening in the monthNeuadd Caerlan
Newbridge Road
Llantrisant
CF72 8EX


Caerlan Hall

Newbridge Road
Llantrisant
CF72 8EX

Neuadd Cymuned Llantrisant yw Caerlan sydd yn hawdd ei chyrraedd gyda'i maes parcio ei hunan. Dilynwch y B4595 (Commercial Street) wrth iddo droelli i fyny'r rhiw i Lantrisant nes iddo droi i'r dde i Newbridge Road lle mae High Street yn dringo i ben y bryn heibio i dafarn y Cross Keys. Mae Neuadd Caerlan ar ochr dde Newbridge Road ychydig yn uwch na'r ffordd, ychydig o lathau o'r cyffordd hwn, gyda pholyn baner y tu allan iddi a'r maes parcio wrth ei hochr.
Caerlan hall is the community hall for Llantrisant and is easy to reach with a car park alongside. Follow the B4595 (Commercial Street) as it winds up the hill  to Llantrisant until the main road turns right and becomes Newbridge Road where the High Street goes to the top of the hill past the Cross Keys pub. Caerlan Hall is up the slight slope on the right hand side of Newbridge Road a few yards on from this junction, with a flagpole outside and the car park just after it.
18.30 - 20.00
Dewch i gyd-chwarae
cerddoriaeth
draddodiadol Gymreig
dan arweiniad tiwtor profiadol.

£2
(£1 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)
        
18.30 - 20.00
Play Welsh
traditional music

together with
other players
and an experienced tutor.

£2
(£1 students & accompanied children)Trefnydd y Clwb alawon
Mike Edwards
mikedwards@sesiwn.com
Tune Club organiser

Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera todayLottery logo