Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club


2019

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
fel arfer yn Ystafell Marcross
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
normally Marcross Room
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1STDydd Sadwrn, Chwefror 9

27/4/2019
10.30 - 16.30

Saturday February 9th
Gweithdy
gyda BEcky Price
ar gyfer cerddorion gyda pheth profiad
Acordianydd yw Becky sy'n chwarae gyda nifer o fandiau gan gynnwys Boldwood.
Bydd yn cyflwyno alawon Saesneg diddorol sy'n tarddu o amrywiad o lawysgrifau
Tanysgrifwyr: £15 am y dwirnod,
 Eraill £20 am ddiwrnod,
£10 hanner diwrnod.
Workshop
with Becky Price
for all musicians with some experience.
Becky plays accordion, and is in several bands including Boldwood
She will teach us some interesting English folk tunes which she has unearthed from various manuscripts.
Subscribers: Full day: £15
Others: £20 full day, £10 half


Pris tanysgrifio am y flwyddyn gyfan

£15.00

Subscription for the whole year.


Trefnyddion y Clwb alawon
Rob Bradshaw
Stephanie Kempley
clwbalawon@gmail.com
Tune Club organisers
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera
WG logo
ACW logo
Lottery logo