Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Sad, Hyd 5
2013
Sat,Oct 5

Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg
CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol
A series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
at The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Dydd Sadwrn, Hydref 5ed

Alaw a chyfeiliant
- ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad
Bydd Guto Dafis, cantor, acordianydd a storïwr yn arwain dosbarth ychwanegol i gantorion a chwaraewyr offerynnau eraill fel gitâr, accordion, consertina, mandolin ayb, gan ddysgu rhai alawon traddodiadol Cymreig.
Bydd yn dysgu detholiad o alawon traddodiadol Cymreig i chwarewyr offerynnau alaw a chyfeiliant gydag pheth profiad yn chwarae cerddoriaeth draddodiadol, gan anelu at ddysgu trwy'r glust, ond hefyd yn darparu copïau ysgrifenedig i gadw.

Guto Dafis
Saturday, October 5th

Melody and accompaniment
- for players with some experience

Guto Dafis, singer, accordianist and story-teller will lead an additional class for singers and players of other instruments such as guitar, accordion, concertina, mandolin etc, teaching some Welsh traditional tunes.
He will be teaching a selection of Welsh traditional tunes to melody and accompaniment players who have already achieved a basic competence in playing, aiming to teach the tunes by ear, but also providing written copies to take away.


Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae

13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-16.45
 Registration
Learning workshops
(including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£12.00

Standard price

Pris ymaelodi am y gyfres

£15.00

Child / student

Pris y dosbarth i aelodau

£8.00

Class price for members


Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Hydref 26ainGeraint RobertsOctober 26th


Tachwedd 16eg

Siân PhlillipsNovember 16thRhagfyr 7fed

Delyth JenkinsDecember 7th
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo