Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Ail Sadwrn
  y mis
2013

Second Sat
each month

Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg
CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol
A series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
at The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 7fed

Alaw a chyfeiliant
- ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad
  Bydd Delyth Jenkins, unawdydd adnabyddus a hanner deuawd adnabyddus DnA yn arwain  y gweithdy hwn ar ei thelyn.

Bydd yn dysgu rhai alawon traddodiadol gan gynnwys peth o CD diweddaraf DnA.


Delyth Jenkins
Saturday, December 7th

Melody and accompaniment
- for players with some experience

Delyth Jenkins, soloist in her own right and half of the popular Duo DnA will lead this workshop on her harp.

She will be teaching some traditional tunes including some from Dna.s latest CDCofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae

13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-16.45
 Registration
Learning workshops
(including break)
 Playing together

Pris cyffredinol

£12.00

Standard price

Pris ymaelodi am y gyfres

£15.00

Child / student

Pris y dosbarth i aelodau

£8.00

Class price for members


Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Hydref 26ainGeraint RobertsOctober 26th


Tachwedd 16eg

Siân PhlillipsNovember 16thRhagfyr 7fed

Delyth JenkinsDecember 7th
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo