Back / Nôl

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Hydref
 
2014

Autumn
Nôl - Back

Cyfres o ddosbarthiadau dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf,
Llanilltud Fawr,  CF61 1STA series of classes
for learning
Welsh Traditional Music
Western Vale Integrated Children's Centre
Station Road,
Llantwit Major,  CF61 1ST


Dydd Sadwrn, Tachwedd 8
Mae Helen yn berfformwraig cerddoriaeth draddodiadol brofiadol ac yn diwtor fiolin proffesiynol a chanddi lwyth o alawon draddodiadol Gymreig.
Hi a George Whitfield yw aelodau'r band Fiddlebox sydd yn perfformio'n cerddoriaeth draddodiadol ar draws Cymru a'r DU.
Bydd Helen yn dysgu alawon sy'n defnyddio graddfeydd a rhythmau syml Klezmer ac yn eu defnyddio i archwilio cerddoriaeth Cymrieg a Klezmer.
Ni fydd y gweithdy'n ddilynnol, felly dewch i naill ai'r bore neu'r prynhawn as na fedrwch ddod am ddiwrnod cyfan.
8/11/2014
10.30-17.00

Helen Adam

Saturday, November 8
Helen is a very accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a wide repertoire of Welsh tradiitonal tunes.
She forms half of the popular traditional Welsh music duo Fiddlebox with George Whitfield, performing across Wales and around the UK.
Helen will teach some simple Klezmer scales and rhythms, and then use these to explore Welsh and Klezmer music.  This workshop will not be progressive, so come to either the morning or the afternoon if you can't make the full day.
Dydd Sul, Tachwedd 30
Alawon Cymreig a Galisiaidd
ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad
Mae Gareth wedi bod yn ffidlwr Cymreig blaenllaw ers llawer o flynyddoedd, gan chwarae gyda Guto Dafis yn y band Toreth. Mae nawr yn chwarae gyda grŵp o Galisiaid sy'n byw yng Nghaerdydd.
Mae wedi atgyfodi nifer o'r hen alawon, yn enwedi y rheini a ddefnyddiwyd gydag emynau Cymraeg.
Bydd Gareth yn cyflwyno rhai alawon Galisiaidd syml yn y bore a rhai Cymraeg yn y prynhawn.

30/11/2014
10.30-12.30

Gareth Westacott

Sunday, November 30
Welsh and Galician tunes
for players with some experience
Gareth has been a prominent Welsh fiddler for many years, playing his lyrical and lively style in many concerts with Guto Dafis as the duo Toreth. He currently plays with Galician pipers and drummers resident in Cardiff.
Gareth has resurrected a number of Welsh traditional tunes including those used in hymns back into the folk tradition.
Gareth will introduce some Galician tunes in the morning and in the afternoon some of his Welsh tunes to his class.
Dydd Sadwrn, Rhagfyr 6

Alaw a chyfeiliant
- ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad

  Bydd Delyth Jenkins, unawdydd adnabyddus a hanner deuawd adnabyddus DnA yn arwain  y gweithdy hwn ar ei thelyn.
6/12/2014
13.00-17.00

Delyth Jenkins
Saturday, December 6

Melody and accompaniment
- for players with some experience


Delyth Jenkins, soloist in her own right and half of the popular Duo DnA will lead this workshop on her harp.


Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyliau)
Cyd-chwarae

10.30-11.00
11.00-16.15
16.15-16.45
 Registration
Learning workshop
(including breaks)
 Playing togetherPris diwrnod cyfan
am + pm
Full day price
Pris cyffredinol £18.00
Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £12.00 Class price for membersPris hanner diwrnod am / pm Half day price
Pris cyffredinol £12.00 Standard price
Pris y dosbarth i aelodau £8.00 Class price for membersPris diwrnod agored
Open day price
diwrnod cyfan
£2.00 whole day
hanner diwrnod
£1.00 half dayPris ymaelodi tan ddiwedd y gyfres

£15.00

Tune club membership to the end of the series


Trefnydd y Clwb alawon
Rob Bradshaw
01446 790643
rob@bradshaw.net
Tune Club organiser
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd

 
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo