Nôl/Back


Clwb Alawon Magwyr

Magor Tune Club        
Bore Sadwrn cyntaf
2017

First Saturday

Capel Ebenezer
Y Sgwâr
Magwyr
Cil-y-coed NP26 3HY


Dysgu a chyd-chwarae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.

Ddydd Sadwrn cyntaf y mis
10.00 - 12.00

£3
(£2 i fyfyrwyr a phlant gydag oedolyn)

2017:  Chwefror 4,Mawrth 4,
 Ebrill 1, Mai 6, Meh 3

Ebenezer Baptist Church
The Square
Magor
Caldicot  NP26 3HY


Learning and playing Welsh traditional music with other players.

First Saturday of the month
10.00 - 12.00

£3
(£2 students, accompanied children)

2017: Feb 4, March 4
April 1, May 6, June 3


Trefnydd
Jo Fenton
Jo@sesiwn.com
Organiser

Cyfarwyddiadau

Dewch i ffwrdd o'r M4 ar gyffordd 23A.
Dilynnwch yr A4810 a'r B4245 nes cyrraed y sgwâr ym mhentre Magwyr lle mae Capel Ebenezer.

Côd post ar gyfer sat nav: NP26 3HY

Directions

Exit the M4 at the Magor Junction, J23A.
Follow the A4810 then B4245 into the square in Magor village where Ebenezer Chapel is located.

Postcode for sat nav: NP26 3HY  

Cliciwch am ddigwyddiadau Alawon Cymru
Cliciwch am gerddoriaeth alawon traddodiadol
 
Click for the list of Alawon Cymru events
Click for music for Welsh traditional tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo