Clwb Alawon Telynau'r Cymoedd
 The Valleys Harp Tune Club

Sad, Rhag 14
2013
Sat, Dec 14

Nôl - Back

 Dosbarthiadau telyn misol i dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Caffi'r Orenfa
Tŷ Beddwellte
TREDEGAR
NP22 3XNMonthly harp classes
for learning Welsh Traditional Music in the Orangery Café
Bedwellty House
TREDEGAR
NP22 3XN


Dydd Sadwrn, Rhagfyr 14eg

Sesiwn carolau
- ar gyfer telynorion gyda pheth profiad


Saturday, December 14th

Carol session
- for harpists with some experience

Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)

10.00-10.30
10.30 - 12.30

 Registration
Learning workshops
(including break)

Pris cyffredinol

£4.00

Standard price

Pris y dosbarth i aelodau Clera

£2.00

Class price for Clera members

Gostyngiadau i blant gydag oedolion a myfyrwyr

Reductions for children with an adult  and students

Cyfarwyddiadau

Côd post ar gyfer sat nav: NP22 3XN

<>O ffordd Blaenau'r Cymoedd
Dilynwch y troad i Dredegar oddi ar Ffordd A465 Blaenau'r Cymoedd. Dilynwch ffordd osgoi Tredegar A4048 i'r pumed cylchfan. Yn y pumed cylchfan cymerwch y trydydd allfan B2456. Teithiwch ar hyd y B4256 Promenade D'Orvault i fyny'r bryn. Mae clwydi Tŷ a Pharc Bedwellte ar y chwith tua 100 metr i lawr o gloc y dref.

O'r de A4048
Dylai ymwelwyr sy'n teithio i fyny o'r De ar hyd yr A4048 gymryd yr ail gylchfan ar ffordd osgoi Tredegar. Yn y cylchfan cymerwch yr allfan gyntaf B2456. Teithiwch ar hyd y B4256 Promenade D'Orvault i fyny'r bryn. Mae clwydi Tŷ a Pharc Bedwellte ar y chwith tua 100 metr i lawr o gloc y dref.

Dylid nodi mai dim ond parcio i'r anabl sydd ar gael tu mewn i'r parc.

Peidiwch â dilyn yr arwyddion melyn 'Gerddi Bedwellte'. Mae'r rhain yn mynd i stad o dai ac NID i Dŷ a Pharc Bedwellte.


Directions

<>Postcode for sat nav: NP22 3XN

From the A465 Heads of the Valleys road
Take the Tredegar turn off the A465 Heads of the Valleys Road. Follow the Tredegar bypass road A4048 to the fifth roundabout. Take the third exit B4256. Travel along the B4256 Promenade D'Orvault drive up the hill. The gates to Bedwellty House and Park are on left approx 100 metres down from the town clock. 

From the south A4048
Travelling from the south on the A4048,  take the second roundabout on the Tredegar bypass. Take the first exit B4256. Travel along B4256 Promenade D'Orvault and drive up the hill. The gates to Bedwellty House and Park are on the left approx 100 metres down from the clock.

Please note there is only disabled parking available inside the park.

Please do not follow the yellow 'Bedwellty Gardens' signs.  These lead to a housing estate and NOT to Bedwellty House and Park. 


WG logo
ACW logo
Lottery logo