Nôl/Back

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  Sir Conwy 2019

The National Eisteddfod of Wales

3 - 10 Awst
2019
3 - 10 AugustMae gan Clera bleser mawr i fod yn rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol
eto eleni gyda'n stondin yn
Tŷ Gwerin
, lle bydd perfformiadau gan grwpiau blaenllaw Cymru a llawer o ddigwyddiadau eraill.

Mae Tŷ Gwerin wedi tyfu bob blwyddyn  ers ei sefydlu ac erbyn hyn mae'n
Iwrt enfawr eiconig ac yn cyflwyno pob agwedd o weithgareddau'r byd gwerin yn fywiog ac yn ddeniadol.

Cymraeg yw'r iaith gweithredu ond estynnwn croeso i'r di-Gymraeg gyda llawer o gwmpas sy'n fodlon cyfieithu.
 
Byddwn yn arwain sesiynau anffurfiol yno er mwyn rhoi cyfle i bawb sydd yn dod i'r Ŵyl gyfle i ddysgu rhan o'n hetifeddiaeth gerddorol, gan sicrhau ein bod yn cadw'n traddodiad in fyw.

Eleni mae tâl mynediad i'r maes fel arfer, gyda gostyngiad am docynnau dydd i'r maes.
Bydd stondin Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin, cyferbyn â Thŷ Gwerin.

Cliciwch i weld cynllun y maes a lleoliad Tŷ Gwerin
sydd ger y fynedfa.Clera is delighted to be part of our National Festival again this year with our stand in Tŷ Gwerin, the 'Folk House', where top Welsh folk groups will perfom and other events will take place.

Tŷ Gwerin has grown year by year since it was established in its yurt in 2010, with all aspects of Welsh tradtional music and dance covered and presented in a lively and engaging way.

Welsh is the working language but there are always many who are happy to translate where necessary.

We will be leading informal sessions there to give everyone who comes to the festival the opportunity to learn a part of our musical heritage so that we can keep it as a living thing.

This year there will be the usual admission charge for day thickets  for the maes.
The Clera stand will be
in Bwthyn Tŷ Gwerin which faces Tŷ Gwerin itself.

Click to see the plan of the maes and the location of Tŷ Gwerin which is near the entrance.


Amserlen
Tŷ Gwerin Timetable
Dydd Sadwrn
Yoga@Maes
Dawnswyr Delyn
Cystadleuaeth 9: Grŵp Gerin
Bacsia
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru - dathlu 70
Morfa
Gildas
Gwerinos
Twmpath #Mas ar y Maes
Awst 3 Aug
09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.40
18.15-19.00
19.30-20.15
Saturday
Yoga@Maes
Dawnswyr Delyn Dancers

Competition 9: Folk Group
Bacsia
Welsh Folk Dance Society - 70th anniversary
Morfa
Gildas
Gwerinos
Twmpath Dance #Mas ar y Maes
Dydd Sul
Yoga@Maes
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru
Cysttadleuaeth 149: Dweud stori
Sesiwn Werin Clera
Lyfio Chdi - Dr Rhiannon Evans
Gwyneth Glyn
Linda Griffiths


Cofio 1969 - Sain yn 50

Awst 4 Aug
09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.40
18.15-19.00
19.30-21.00
Sunday
Yoga@Maes
Welsh Folk Dance Society
Comp.149: Telling a story
Clera Folk Session
Love You - Dr Rhiannon Evans
Gwyneth Glyn
Linda Griffiths


Sain 50 years old - Remembering 1969
Dydd Llun
Yoga @ Y Maes
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru
Sesiwn Werin Clera
Siddi
Cerdd Dant Cyfoes: Gwenan Gibbard,
Esyllt Tudur, Beth Celyn a Modlen Alun
Lleuwen
Hogia’r Berfeddwlad
Tecwyn Ifan
Siân James
Steve Eaves
Awst 5 Aug
  09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15

15.45-16.30
17.00-17.40
18.15-19.00
19.30-20.15
21.00

Monday
Yoga @ Y Maes
Welsh Folk Dance Society
Clera Folk Session
Siddi
Cerdd Dant today: Gwenan Gibbard,
Esyllt Tudur, Beth Celyn and Modlen Alun

Lleuwen
Hogia’r Berfeddwlad

Tecwyn Ifan
Siân James
Steve Eaves
Dydd Mawrth
Yoga @ Y Maes
Cymeithas Ddawns Werin
Cystadleuaeth 10: Unawd offeryn gwerin
Cystadleuaeth 11: Cân werin hunangyfeiliant

Llio Rhydderch a'r Telynwyr

Bwystfilod a Chwedlau Dyffryn Conwy
Lansiad Cymdeithas y Delyn Deires
Yr Hwntws
Tegid Rhys
Carwyn Ellis
Awst 6 Aug
09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40

13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-18.30
19.00-2015
21.00-22.00

Tuesday
Yoga@Maes
Welsh Folk Dance Society
Competition10: Solo - folk instrument
Competition 11: Self-accompanied folk song
Llio Rhydderch and the harpists
Beasts and Legends of the Conway Valley
Launch of the Triple Harp Society
Yr Hwntws
Tegid Rhys
Carwyn Ellis

Dydd Mercher
Yoga @ Y Maes
Cyst. 103: Props ar y Pryd
Sesiwn Werin Clera
Sesiwn Werin y Plant: Catherine Tuffolk
Hen Wlad fy Nhadau: cysylltu cerddorion gwerin Cymru gyda ffoaduriaid i Gymru

Noson Lawen Anffurfiol
Gwilym Bowen Rhys
Gai Toms
Pedair: Gwyneth Glyn,
Siân James, Meinir Gwilym a Gwenan Gibbard

Awst 7 Aug
9.30-10.30
11.00-11.40
12.00-12.40
13.00-13.45
14.15-15.15

15.45-16.30
18.15-19.00
19.30-20.15
21.00
Wednesday
Yoga @ Y Maes
Comp. 103: Improvisation with props
Clera Folk Session
Children's Folk Session: Catherine Tuffolk
Hen Wlad fy Nhadau: a project linking Welsh folk musicians with refugees to Wales
Noson Lawen Anffurfiol
Gwilym Bowen Rhys
Gai Toms
Pedair: Gwyneth Glyn,
Siân James, Meinir Gwilym a Gwenan Gibbard


Dydd Iau
Yoga @ Y Maes
Cymdeithas Ddawns
Clera: Sesiwn Werin
Doniau Cudd: Canolfan Gerdd William Mathias
Telynau Llanrwst
Tant
Gymanfa Cerdd Dant
Y Stomp Fawr Werin

Breuddwydio Cae'r Nos: Chwedl o Gymru
Awst 8 Aug
9.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.30
17.30-19.00
21.00

Thursday
Yoga @ Y Maes
Welsh Folk Dance Society
Clera workshop/session
Hidden talents: William Mathias Music Centre
Llanrwst harps

Tant

Cerdd Dant Festival
The Big Folk Stomp
Dreaming to close the night: a legend of Wales

Dydd Gwener
Yoga @ Y Maes
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru
Baledi Hen a Newydd
O'r Archif: Archif Dr J Lloyd Williams
gyda Sioned Webb ac Arfon Gwilyn
Robin Huw Bowen
Georgia Ruth

Twm Morus a Gwyneth Glyn
Plu
Alun Tan Lan

Awst 9 Aug
9.30 - 10.30
11.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15

15.45-16.30
17.00-17.40
18.15-19.00
19.30-20.15

20.00-21.00
Friday
Yoga @ Y Maes
Comp. 103: Improvisation with props
Old and New Ballads
From the Archive: the Dr J Lloyd Williams archive
with Sioned Webb and Arfon Gwilym
Robin Huw Bowen
Georgia Ruth
Twm Morus and Gwyneth Glyn
Plu
Alun Tan Lan

Dydd Sadwrn
Yoga @ Y Maes
Cler: Sesiwn Werin: datblygu alaw
CDdWC: Ymryson Clocsio

Cofio Dan Pugh
AVANC: Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru
The Trials of Cato
Bwncath
Patrobas
Phil Gas a'r Band

Awst 10 Aug
09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.40
18.15-19.00
21.00
Saturday
Yoga@Maes
Clera Folk Session/Workshop: developing a tune
Welsh Folk Dance Society: Clogging challenge

Remembering Dan Pugh
AVANC:
The Welsh Youth Folk Ensemble
The Trials of Cato
Bwncath
Patrobas
Phil Gas a'r Band

Cliciwch yma am ddigwyddiadau eriall
Cliciwch yma am alawon i chwarae
 

Cliciwch yma i fynd at wefan Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Logo Clera
WG logo
ACW logo
Lottery logo