Nôl/Back

Nôl / Back

Eisteddfod Genedlaethol
  Ynys Môn

The National Eisteddfod of Wales at Anglesey

5 - 12 Awst
2017
 
August 5-12

Gweithdai a sesiynau Clera
 yn Nhŷ Gwerin
trwy'r Ŵyl.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodedern
Ynys Môn
LL65 3SS


Workshops and sessions
by Clera
in Tŷ Gwerin
throughout the festival.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Bodedern,
Anglesey  
LL65 3SS


Mae gan Clera bleser mawr i fod yn rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol eto eleni gyda'n stondin yn Tŷ Gwerin, lle bydd perfformiadau gan grwpiau blaenllaw Cymru a llawer o ddigwyddiadau eraill.

Mae Tŷ Gwerin wedi tyfu bob blwyddyn  ers ei sefydlu yn 2010 ac erbyn hyn mae'n
ewn Iwrt enfawr eiconig ac yn cyflwyno pob agwedd o weithgareddau'r byd gwerin yn fywiog ac yn ddeniadol.

Cymraeg yw'r iaith gweithredu ond estynnwn croeso i'r di-Gymraeg gyda llawer o gwmpas sy'n fodlon cyfieithu.
 
Byddwn yn arwain sesiynau anffurfiol yno er mwyn rhoi cyfle i bawb sydd yn dod i'r Ŵyl gyfle i ddysgu rhan o'n hetifeddiaeth gerddorol, gan sicrhau ein bod yn cadw'n traddodiad in fyw.Clera is delighted to be part of our National Festival again this year with our stand in Tŷ Gwerin, the 'Folk House', where top Welsh folk groups will perfom and other events will take place.

Tŷ Gwerin has grown year by year and last year moved into its own iconic giant yurt, with all aspects of Welsh tradtional music and dance covered and presented in a lively and engaging way.

Welsh is the working language but there are always many who are happy to translate where necessary.

We will be leading informal sessions there to give everyone who comes to the festival the opportunity to learn a part of our musical heritage to ensure that we keep it as a living thing.
Amserlen
Tŷ Gwerin Timetable

Cliciwch yma am allbrint o'r rhaglenClick for a printable copy of the programme
Dydd Sadwrn
Yoga @ Y Maes

Sesiwn/Gweithdy Gwerin - Meurig Williams
Gwerin Gwyrdd Môn:Tant
CDdWC – Prosiect Dawns a Clocsio Dawnswyr Môn
Cystadleuaeth: Unawd ar Unrhyw Offeryn Werin
Elidir Glyn: Y Doniau Cudd

Cystadleuaeth Cerdd Dant:  Cystadleuaeth Cyfeilio
Beirniad: Dylan Cernyw

Cystadleuaeth 26: yfeilio i rai dan 25 oed
Awst 5 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.00 - 18.15

Saturday
Yoga @ Y Maes

Folk Session/Workshop - Meurig Williams
Gwerin Gwyrdd Môn:Tant
Welsh Folk Dance Society - Môn project
Competition: Folk Instrumental Solo
Elidir Glyn: Hidden Musica Talents
Accompanist for Penillion Singing Competition
Adjudicator: Dylan Cernyw
Competition 26: Accompanist under 25.
Dydd Sul
Yoga @ Y Maes
Sesiwn/Gweithdy Gwerin - Siôn Gwilym
Teyrnged - Dawnswyr Môn
i Owen Huw Roberts, un o glocswyr arloesol Cymru
Tegid Rhys
Gwerin Gwallgo - perfformwyr ifanc
Gweithdy Clocsio: Tudur Phillips
Gwyneth Glyn
Bwncath
Bob Delyn a’r Ebillion
Awst 6 Aug
9.30 - 10.30
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45

14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.00 - 17.45
18.15 -19.00
19.30 - 2015
Sunday
Yoga @ Y Maes
Folk Session/Workshop - Siôn Gwilym
Tribute  - Dawnswyr Môn
to Owen Huw Roberts, one of Wales' pioneer cloggers
Tegid Rhys
Gwerin Gwallgo - young folk performers
Gweithdy Clocsio: Tudur Phillips
Gwyneth Glyn
Bwncath
Bob Delyn a’r Ebillion
Dydd Llun
Yoga @ Y Maes
Sesiwn/Gweithdy Gwerin - Iestyn Tyne
Awr y Ffidlwyr : Môn - Huw Roberts
Seiat Stori gyda Mair Tomos Ifans ac eraill
A Oes Heddwch - sgwrs am y Cyngerdd Agoriadol
Cilmeri
Dawnswyr Talog
Awst 7 Aug
  9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45

16.00 - 16.45

17.00 - 17.45
Monday
Yoga @ Y Maes
Folk Session/Workshop - Iestyn Tyne
The fiddler's hour : Môn- Huw Roberts
Story time with Mair Tomos Ifans and others
Opening Concert - creative team in conversation
Cilmeri
Dawnswyr Talog
Dydd Mawrth
Yoga @ Y Maes
Sesiwn/Gweithdy Gwerin - Iestyn Tyne
Alawon Gwerin Môn: Catrin Angharad Jones
9Bach: Creu ‘Llechi’
Serch y Ferch –
Gwenan Gibbard, Siân James,
Gwyneth Glyn a Meinir Gwilym
Cystadleuaeth:
Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant
Dawns Werin Cymru : Ymryson Clocsio
Siân James
Gwerinos
Awst 8 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45

15.00 - 15.45
16.00 - 16.45
17.00 - 17.45
18.15 - 19.00

Tuesday
Yoga @ Y Maes
Folk Session/Workshop - Iestyn Tyne
Alawon Gwerin Môn: Catrin Angharad Jones
9Bach - Creating ‘Llechi’
Serch y Ferch –
Gwenan Gibbard, Siân James,
Gwyneth Glyn and Meinir Gwilym
Competition: Self-accompanied folk solo
Dawns Werin Cymru :
Clogs Challenge
Siân James
Gwerinos
Dydd Mercher
Yoga @ Y Maes
Clocs Fit gyda Tudur Phillips
Clera: Sesiwn Werin
Alawon Morris Edwards - Huw Roberts

Unnos Gwerin: Tŷ Gwerin a Radio Cymru
Brwydr y Shantis Môr: Llŷn v Môn
Hogia Llanbobman
Sesiwn yng Nghymru: Cantorion newydd
Glain Rhys, Bethany Celyn,
Emyr Lloyd Jones a Cadi Mars Jones
Noson Lawen Anffurfiol
Meic Stevens
Cowbois Rhos Botwnnog
Awst 9 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45

13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45


17.00 - 18.45
19.30 - 2015
20.45 - 21.30
Wednesday
Yoga @ Y Maes
Clog fitness workshop with Tudur Phillips
Clera: Folk session
Melodies of Morris Edwards – Huw Roberts
Unnos Folk: Tŷ Gwerin and Radio Cymru
Battle of the Shanties: Llŷn v Môn
Hogia Llanbobman
Session with new folk faces:

Glain Rhys, Bethany Celyn,
Emyr Lloyd Jones and Cadi Mars Jones
Informal Noson Lawen
Meic Stevens
Cowbois Rhos Botwnnog

Dydd Iau
Yoga @ Y Maes
Dosbarth Meistr: dawnsfeydd Pat Shaw
Pererin
Llio Rhydderch a’r telynwyr
Barddas yn cyflwyno: Rhywbeth I’w Ddweud
Sgwrs a chân yn trafod Tân yn Llŷn, Plethyn.
Ifor ap Glyn, Linda Griffiths ac Ann Fychan
Cwis Gwerin
Band Nantgarw
Cymdeithas Cerdd Dant – Y Gymanfa Gerdd Dant
Bethan Bryn
Stomp Cerdd Dant
Twmpath i'r teulu
Awst 10 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45


15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.00 - 17.25

17.30 - 19.00
19.30 - 2015
Thursday
Yoga @ Y Maes
Masterclass: Pat Shaw's dances
Pererin
Llio Rhydderch and the harpists
Barddas presents: Rhywbeth I’w Ddweud
Sgwrs a chân yn trafod Tân yn Llŷn, Plethyn. 
Ifor ap Glyn, Linda Griffiths ac Ann Fychan
Folk quiz
Band Nantgarw
Cymdeithas Cerdd Dant Cymru – Penillion together
 Bethan Bryn
Stomp Cerdd Dant
Twmpath - Barn Dance for the family

Dydd Gwener
Yoga @ Y Maes
Sesiwn/Gweithdy Gwerin - Iestyn Tyne
Carreg Bica
Morfa
Gwilym Bowen Rhys
Cystadleuaeth Ddawns: Props ar y pryd
Patrobas
Mynediad am Ddim
Jamie Smiths MABON

Awst 11 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 
- 16.40
17.00 - 17.40
18.15 - 19.30
20.00 - 22.00
Friday
Yoga @ Y Maes
Folk Session/Workshop - Iestyn Tyne
Carreg Bica
Morfa
Gwilym Bowen Rhys
Welsh Folk Dance Competition: Props ar y pryd
Patrobas
Mynediad am Ddim
Jamie Smiths MABON

Dydd Sadwrn
Clera: Sesiwn Werin -
Gwilym Bowen Rhys
Ffair Baledi
Sesiwn werin y plant: Gwenan Gibbard
Plu
Calan
Lowri Evans
Dafydd Iwan

Awst 12 Aug
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.00 - 17.40

Saturday
Clera: Folk session - Gwilym Bowen Rhys
Ballad Fair
Children's Folk Session: Gwenan Gibbard
Plu
Calan
Lowri Evans
Dafydd iwan

Cliciwch yma am ddigwyddiadau eriall
Cliciwch yma am nodiant a thraciau alawon i chwarae
 

Cliciwch yma i fynd at Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Logo Clera
Click here to go to the Clera website
Click here for Clera membership
WG logo
ACW logo
Lottery logo