Nôl/Back

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  Sir Fynnwy a'r Cyffiniauau

The National Eisteddfod of Wales

30 Gorffennaf
tan 6 Awst
2016
July 30 til August 6

Gweithdai a sesiynau Clera
 yn Nhŷ Gwerin
ac o gwmpas y maes
trwy'r Ŵyl.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Dolydd y Castell
Y Fenni,
Sir Fynnwy   NP7 5DG


Workshops and sessions
by Clera
in Tŷ Gwerin
and around the field
throughout the festival
.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Castle Meadows
Abergavenny,
Monmouthshire  NP7 5DG

Mae gan Clera bleser mawr i fod yn rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol eto eleni gyda'n stondin yn Tŷ Gwerin, lle bydd perfformiadau gan grwpiau blaenllaw Cymru a llawer o ddigwyddiadau eraill.

Mae Tŷ Gwerin wedi tyfu bob blwyddyn  ers ei sefydlu yn 2010 ac erbyn hyn mae'n
ewn Iwrt enfawr eiconig ac yn cyflwyno pob agwedd o weithgareddau'r byd gwerin yn fywiog ac yn ddeniadol.

Cymraeg yw'r iaith gweithredu ond estynnwn croeso i'r di-Gymraeg gyda llawer o gwmpas sy'n fodlon cyfieithu.
 
Byddwn yn arwain sesiynau anffurfiol yno er mwyn rhoi cyfle i bawb sydd yn dod i'r Ŵyl gyfle i ddysgu rhan o'n hetifeddiaeth gerddorol, gan sicrhau ein bod yn cadw'n traddodiad in fyw.Clera is delighted to be part of our National Festival again this year with our stand in Tŷ Gwerin, the 'Folk House', where top Welsh folk groups will perfom and other events will take place.

Tŷ Gwerin has grown year by year and last year moved into its own iconic giant yurt, with all aspects of Welsh tradtional music and dance covered and presented in a lively and engaging way.

Welsh is the working language but there are always many who are happy to translate where necessary.

We will be leading daily informal sessions there to give everyone who comes to the festival the opportunity to learn a part of our musical heritage to ensure that we keep it as a living thing.
Amserlen
Tŷ Gwerin Timetable
Dydd Sadwrn
Gwerin Gwyrdd: Clybiau Alawon Lleol Clera
Olion Byw
Dawns Werin Cymru: Gŵyl Plant Gwent
Cystadleuaeth: Unawd ar offeryn acwstig
Gorff 30 July
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
Saturday
Grassroots performance: local Clera Tune Clubs
Olion Byw
Welsh Folk Dance: Gwent Children Dance
Competition: Folk instrument solo

Dydd Sul
Gweithdy/sesiwn Clera - Meurig Williams
Dylan Fowler a Gillian Stevens
Gwenan Gibbard
Dawns Werin Cymru: Dawnswyr Caerdydd
Allan yn y Fan
Cystadleuaeth: Cân werin hunangyfeiliant
Gorff 31 July
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45
Sunday
Clera workshop/session - Meurig Williams
Dylan Fowler and Gillian Stevens
Gwenan Gibbard
Welsh Folk Dance:  Dawnswyr Caerdydd
Allan yn y Fan
Competition: Unaccompanied folk song

Dydd Llun
Yoga @ Y Maes
Dawns Werin Cymru: Dawnswyr Talog

Carolau Hâf : Rhiannon Ifans
Prosiect Clocsio Ysgolion Mynwy
Gwenan Gibbard a Gwilym Bowen Rhys

FFIDLO! - Ffidlwyr Cymru
Gwerinos
Gweithdy/sesiwn Clera gyda Gwerinos
Awst 1 Aug
  9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.00 - 17.45
Monday
Yoga @ Y Maes
Welsh Folk Dance:  Dawnswyr Talog
Summer Carols : Rhiannon Ifans
Monmouthshire Schools Clogging Project
Gwenan Gibbard and Gwilym Bowen Rhys
FFIDLO! - Welsh fiddlers
Gwerinos
Clera workshop/session with Gwerinos
Dydd Mawrth
Clocs Ffit gyda Tudur Phillips

Dawns Werin Cymru : Gweithdy Dawns Llanofer

Clera: Gweithdy Gwerin – 
Robin Huw Bowen

Robin Huw Bowen - John Roberts Telynor Cymru
Ryland Teifi
Gwilym Bowen Rhys: 'O Groth y Ddaear'
Patrobas
Band Nantgarw
Awst 2 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.00 - 17.45
Tuesday
Clogs Fitness withTudur Phillips
Welsh Folk Dance:  Llanover dance workshop
Clera:
workshop/session Robin Huw Bowen
Robin Huw Bowen - John Roberts Telynor Cymru
Ryland Teifi
Gwilym Bowen Rhys : 'O Groth y Ddaear'
Patrobas
Band Nantgarw
Dydd Mercher
Yoga @ Y Maes
Gweithdy/Sesiwn Werin Clera - Huw Roberts

P’nawn Llawen Llanofer
P’nawn Llawen Llanofer
 
Meic Bertwhistle a Sian James: 'Rhyfelgan'
Cofio  Glyn T Jones
Dawns Werin Cymru : Twmpath i'r Teulu
a Clocs Ffit gyda Tudur Phillips

Awst 3 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.00 - 18.45
Wednesday
Yoga @ Y Maes
Folk Dance presentation:

Llanover Afternoon
Llanover Afternoon
Meic Bertwhistle and Sian James: 'Rhyfelgan'
Remembering  Glyn T Jones
Dawns Werin Cymru : Family Twmpath
and Clocs Ffit with Tudur Phillips

Dydd Iau
Yoga @ Y Maes
Sesiwn/Gweithdy Gwerin - Gwilym Bowen Rhys
Tribanau : Greg Lynn
Sesiwn Werin y Plant :  Plu
Huw M
Cwis Gwerin
Yr Hwntws

Stomp Cerdd Dant
Sesiwn Werin -
Huw Roberts
Awst 4 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.30 - 19.00
19.00 - 19.45
Thursday
Yoga @ Y Maes
Sesiwn/Gweithdy Gwerin - Gwilym Bowen Rhys
Tribans: Greg Lynn
Children's Folk Session:  Plu
Huw M
Folk Quiz
Yr Hwntws

Penillion singing show- Stomp Cerdd Dant
Folk Session - Huw Roberts
Dydd Gwener
Yoga @ Y Maes
Sesiwn/Gweithdy Gwerin - Iestyn Tyne
Alawon Gwerin: Gwenan Gibbard
Dawns Werin Cymru : Ymryson Clocsio
Tecwyn Ifan
Idris Morris Jones yn holi Ar Log
Plu

Calan

Ar Log
Awst 5 Aug
9.30 - 10.30
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.00 - 16.45

17.30 - 18.15
18.30 - 19.30
Friday
Yoga @ Y Maes
Folk Session/Workshop - Iestyn Tyne
Folk Songs: Gwenan Gibbard
Dawns Werin Cymru : Clogs Challenge
Tecwyn Ifan
Idris Morris Jones talks to Ar Log
Plu
Calan
Ar Log

Dydd Sadwrn
Dawns Werin Cymru : Dawnswyr Penyfai
Cystadleuaeth: Props ar y Pryd
Alaw
Idris Morris Jones yn holi Cowbois Rhos Botwnnog
Gareth Bonello
Jamie Smith's Mabon
Awst 6 Aug
11.00 - 11.45
12.00 - 12.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45

16.30 - 17.30

Saturday
Dawns Werin Cymru : Dawnswyr Penyfai
Competition: Props ar y Pryd
Alaw
Idris Morris Jones
talks to Cowbois Rhos Botwnnog
Gareth Bonello
Jamie Smith's Mabon


Cliciwch yma am ddigwyddiadau eriall
Cliciwch yma am nodiant a thraciau alawon i chwarae
 

Cliciwch yma i fynd at Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Logo Clera
Click here to go to the Clera website
Click here for Clera membership
WG logo
ACW logo
Lottery logo