Nôl/Back

Gweithdy Dre-fach Felindre Workshop

Sad, Meh 16
2012
Sad, Meh 16

Amgueddfa Wlân Cymru
Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn,
 LLANDYSUL, Sir Gaerfyrddin  SA44 5UP

Sad / Sat
16.6.2012
13.30-15.30
National Wool Museum
Dre-fach Felindre, nr. Newcstle Emlyn,
LLANDYSUL, Carmarthenshire   SA44 5UP

Gweithdy dau ddosbarth yn awyrgylch hyfryd y Felin Wlân. Bydd seiniau'r nyddu, cardio a'r peirianwaith gwau a'r olwyn ddŵr yn eich ysbrydoli i ddysgu a chwarae alawon fel Croen y Ddafad Felen, polca Cymreig, a hefyd Y Gwŷdd
(cân am nyddu ar y gwŷdd).


Amgueddfa Wlân
Two afternoon workshops in the lovely Woollen mill. The sounds of spinning, carding and weaving machinery and the turning water wheel will inspire you, then come and learn to play Croen y Ddafad Felen, a Welsh polka, and also Y Gwŷdd (a song about spinning on the loom).
Sesiwn dysgu alawon
ar gyfer offerynnau amrywiol a llais

Bydd Helen Adam, ffidlwraig broffesiynol, athrawes a chyfansoddwraig
a chanddi lwyth o alawon traddodiadol Cymreig yn arwain sesiwn sydd ar agor i blant ac oedolion.
Mae croeso arbennig
i offerynnau alaw ond bydd y dosbarth hefyd ar agor i offerynnau eraill gydag offerynnau taro ar gael a geiriau i ganu!

Helen Adam
Tune learning session
For voice and mixed instruments


Helen Adam, an
accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a variety of Welsh traditonal tunes will lead a session for children and adults.
Melody instruments are especially welcome, but there will also be words for both tunes/songs and lots of percussion and other simple instruments to try your hand at!
Sesiwn dysgu alawon
dysgu chwarae alawon ar y chwibanogl

Bydd pibydd Geraint Roberts yn arwain
gweithdy dysgu alawon ar chwibanogl a fydd ar fenthyg am y prynhawn ar gyfer pobl sy'n gymharol di-brofiad yn chwarae offeryn neu gerddoriaeth yn gyffredinol.
Mae Geraint yn adnabyddus am ei allu i gael
cerddorion dibrofiad i ddechrau chwarae alawon ar y chwibanogl.

Geraint Roberts
Tune learning session
learning to play tunes on the whistle


Piper Geraint Roberts will lead a tune-learning session on the whistle for those with no playing experience of or little musical knowledge, with whistles provided.
Geraint is well known for getting people started as players, using simple Welsh traditional tunes which he brings to his classes.

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, coomplete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here fore the scores of popular tunes

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo