Nôl/Back

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
The Royal National Eisteddfod of Wales

Awst 3 - 10
2013
August 3 - 10

Gweithdai a sesiynau
 yn Nhŷ Gwerin
ac o gwmpas y maes
trwy'r Ŵyl.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Ffordd Eglwys Wen

DINBYCH  LL16 4PU
Eisteddfod
Workshops and sessions
in Tŷ Gwerin
and around the field
throughout the festival
.
Eisteddfod Genelaethol Cymru
Whitchurch Road
DENBIGH  LL16 4PU

Mae gan Clera bleser mawr i fod yn rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol eto eleni gyda'n stondin yn Tŷ Gwerin,.
Byddwn yn arwain sesiynau anffurfiol yn Tŷ Gwerin i roi cyfle i bawb sydd yn dod i'r Ŵyl gyfle i ddysgu rhan o'n hetifeddiaeth gerddorol i sicrhau ein bod yn cadw'n traddodiad in fyw.
Mae Clera yn hyrwyddo'n cerddoriaeth draddodiadol wrth i WOMEX 2013 agosáu, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol.Clera is delighted to be part of our National Festival this year with our stand in Tŷ Gwerin
We will be leading daily informal sessions to give everyone who comes to the festival the opportunity to learn a part of our musical heritage to ensure that we keep it as a living thing.
Clera promotes the playing of Welsh traditional music as we approach WOMEX 2013 and is supported by the Wales Arts Council, the Welsh Government and the National Lottery.

Amserlen
Tŷ Gwerin Timetable
Sesiynnau/gweithdai anffurfiol:
Canu ac alawon - dewch â’ch offerynnau.
Cliciwch yma am alawon traddodiadol Cymreig
Pob dydd / Every day
13.00 - 14.00

Informal sessions/workshops:
Songs and tunes - bring your instruments
Click here for Welsh traditional tune sets
Dydd Sadwrn

Perfformiad: Aled Rheon
Sesiwn werin Clera
Gweithdy clef a chrefft i blant: Gwnewch Mari Lwyd fach
Gweithdy clocsio i ddechreuwyr
Awst  3 August
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Saturday

Performance: Aled Rheon
Clera's session - bring your instrument
Craft workshop: making a little Mari Lwyd
Clog dancing workshop for beginners
Dydd Sul

Perfformiad: Plu
Sesiwn werin Clera - dewch â'ch offeryn
Gweithdy clef a chrefft i blant: Gwnewch Mari Lwyd fach
Perfformiad: Patrick Rimes ac Angharad Jenkins
Catrin O'Neill
Awst  4 August
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Sunday

Performance:  Plu
Clera's session - bring your instrument
Craft workshop: making a little Mari Lwyd
Perfformiad: Patrick Rimes ac Angharad Jenkins
Catrin O'Neill
Dydd Llun
Dawnsio Gwerin: Dawnswyr Ceulan a Garmon
10 Mewn Bws
Sesiwn werin Clera - dewch â'ch offeryn
Gweithdy ffidil: dewch i ddysgu alaw werin Gymreig gyda Gwenno Roberts
Canu Gwerin gyda Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru
Perfformiad: Gwenno Roberts a Paul Airy
Awst  5 August
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Monday
Folk Dancing: DawnswyrCeulan  a Garmon
Performance: 10 in a Bus
Clera's session - bring your instrument
Fiddle workshop: learn a Welsh tune with Gwenno Roberts
Sing Folk Songs with the Welsh Folk Song Society
Performance: Gwenno Roberts a Paul Airy
Dydd Mawrth
Dawnsio Gwerin: Dawnswyr Talog
Perfformiad: Triawd
Sesiwn werin Clera - dewch â'ch offeryn
Gweithdy pibgorn i ddechreuwyr gyda Jem Hammond
Perfformiad: Siddi
Cyflwyniad Tlws Dic Jones + datganiad cerdd dant gan Trefor Pugh
Awst  6 August
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Tuesday
Folk Dancing : Dawnswyr Talog
Performance: Triawd
Clera's session - bring your instrument
Beginners' pibgorn workshop with Jem Hammond
Perfformiad: Siddi
Dic Jones Award presentation + cerdd dant delivered by Trefor Pugh
Dydd Mercher
Dawnsio Gwerin: Dawnswyr Tanat
Perfformiad: Gwyneth Glyn
Sesiwn werin Clera - dewch â'ch offeryn
Gweithdy clocsio gyda Bethan Williams-Jones (Calan)
Canu Gwerin gyda Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru
Perfformiad: Gwenan Gibbard

Awst  7 August
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Wednesday
Folk Dancing: Dawn swyr Tanat
Perfformiad: Gwyneth Glyn
Clera's session - bring your instrument
Clogging wrokshop with Bethan Williams-Jones (Calan)
Sing Folk Songs with the Welsh Folk Song Societ
Performance: Gwenan Gibbard

Dydd Iau
Dawnsio Gwerin: Dawnswyr Môn
Perfformiad: Jem Hammond a Danny Kilbride
Sesiwn werin Clera - dewch â'ch offeryn
Gweithdy ffliwt i chwaraewyr profiadol: Cyflwyniad i gerddoriaeth werin
Cyflwyniad a gorymdaith Mari Lwyd trac
Perfformiad: Gildas
Awst  8 August
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Thursday
Folk Dancing: Dawnswyr Môn
Performance: Jem Hammond a Danny Kilbride
Clera's session - bring your instrument
Workshop\; ntroduction to playing Welsh tunes for experienced flute players
trac:  Mari Lwyd presentation and procession
Performance: Gildas
Dydd Gwener
Dawnsio Gwerin: Dawnswyr Caernarfon
Perfformiad: Ruth a Dafydd
Sesiwn werin Clera - dewch â'ch offeryn
Gweithdy ffidil i ddechreuwyr gyda Ruth
Sesiwn Werin Fawr ger y brif Lwyfan Berfformio
Perfformiad: Plu
Awst  9 August
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Friday
Folk Dancing: Dawnswyr Caernarfon
Perfonrmance: Ruth a Dafydd
Clera's session - bring your instrument
Beginners' fiddle workshop with Ruth
Big Folk Session in front of the Performance Stage
Performance: Plu
Dydd Sadwrn

Perfformiad: Gildas

Sesiwn werin Clera - dewch â'ch offeryn
Perfformiad: Brigyn
Sesiwn Fawr yn cyflwyno: ENDIWRO-CLOG!
Awst  10 August
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Saturday

Performance: Gildas
Clera's session - bring your instrument
Performance: Brigyn
Sesiwn Fawr yn cyflwyno: ENDIWRO-CLOG!

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon i chwarae
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of music to play

Cliciwch yma i fynd at Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera

Logo Clera
Click here to go to the Clera website
Click here for Clera membership
WG logo
ACW logo
Lottery logo