Nôl/Back

Dydd Gŵyl Dewi 2013 St David's Day

Gwener
Mawrth 1
Friday
March 1

Nôl - Back
St David's Day Procession
From the Civic Centre through
the streets of the capital to the Hayes
1.3.2013
12.00-13.30
Gorymdaith Gŵyl Dewi
O'r Ganolfan Ddinesig trwy
strydoedd y brifddinas i'r Ais

Map o'r Daith


Trefn y dydd


Order of the day

Ymgynnull ar gyfer yr orymdaith
yn
Rhodfa Brenin Edward VII,
CAERDYDD, CF10 3NB
gwestai arbennig - dawnswyr a band pibau Esbardu,
cerddoriaon a dawnswyr o Astwrias, Sbaen

Croeso a diolch i gyfranogwyr

Gorymdaith o'r ganolfan dinesig i'r Ais

Dathliad a diweddglo i'r orymdaith
gyda Frank Hennessy
o'r llwyfan yn Yr Ais

Sesiwn dafarn draddodiadol - gwestai Esbardu,
cerddorion a dawnswyr Astwrias

Yr Owain Glyndŵr, Sgwâr S. Ioan,
CAERDYDD, CF10 1GL.
11.30-12.15

12.15-12.30

12.30-13.30

13.15-13,4513.45-20.30
Assembly of the procession
in King Edward VII Avenue
CARDIFF, CF10 3NB
Special guests Esbardu,
pipe band and dancers, from Asturias, Spain


Welcome and thanks to participants

Procession from Civic Centre to the Hayes

Celebration and Close
with Frank Hennessy
at the bandstand in the Hayes.

Traditional pub session with special guests Esbardu,
Asturian players and dancers
The Owain Glyndŵr, St John Square, 
CARDIFF, CF10 1GL

Owain Glyndŵr

Digwyddiadau eraill penwythnos Gŵyl Dewi
ar Wefan Cyngor Caerdydd

Other St David's Day weekend events
on the Cardiff City Council Website

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo