Nôl/Back

Clwb Alawon Llanilltud Fawr Tune Club

Sad, Medi 7
2013
Sat, Sept 7

Nôl - Back


Dosbarthiadau
dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
yn Yr Hen Ysgol

Wine Street
LLANILLTUD FAWR
Bro Morgannwg
CF61 1RZ
Yr Hen Ysgol

Classes
for learning
Welsh Traditional Music
in The Old School
Wine Street
LLANTWIT MAJOR
Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ

Bydd ein cyfres o weithdai yn parhau unwaith y mis ar brynhawn Sadwrn yn yr Hen Ysgol, ond yn anffodus nid yw'r adeilad ar gael ym mis Medi ac felly byddwn yn cynnal diwrnod agored ar Fore dydd Sadwrn, Medi 7fed.  Byddwn yn defnyddio'r Ychwanegiad Deheuol sydd â chegin fodern a thoiled sydd anabl-gyfeillgar. Ceir mynediad wrth fynd heibio'r adeilad i'w fynediad annibynnol.
 
Gan nad yw'r Hen Ysgol ar gael ar ddydd Sadwrn ar Fedi'r 7fed, byddwn yn cynnal Bore Agored er mwyn  i unrhywun sydd â diddordeb cael blas o'n clwb a chyd-chwarae ein halawonr.
Mae holl sesiynau sydd yn yr Hen Ysgol ar agor i chwaraewyr o bob math o offeryn alaw sydd â diddordeb mewn dysgu alawon Cymreig. Nid yw'r gallu i ddarllen cerddoriaeth yn agnenrheidiol  ond bydd taflenni nodiant ar gael ym mhob gweithdy.
09.30 - 13.00
Our Workshop Sessions will continue to be held on Saturday afternoons at the Old School in Wine Street. There has been some refurbishment of rooms at the Old School in the South Annexe, with a large teaching space, separate modern kitchen  and a disabled friendly toilet.  Access is by going to the far end of the building and around the corner to its own entrance.
Since the Old School is not available on a Saturday afternoon until October,we are holding an Open Morning on Saturday 7th September before the main Workshop Sessions start in October.
 
All the Sessions at the Old School are open to players of any melody instuments who are interested in learning a repertoire of Welsh tunes. An ability to read music is not essential, although music for every workshop will be available.

Pris y dydd

£0.00

Cost of the day

Pris aelodaeth o'r clwb tan Fehefin 2014

£15.00

Club membership until June 2014

Cliciwch yma am ddigwyddiadau eraill
Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd


Click here for other classes and events
Click here for a selection of Welsh tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo