Gweithdai Llanymynech Workshops

Sad, Awst 17
2013
Sat, Aug 17
Nôl - Back

Gweithdy
dysgu alawon
traddodiadol Cymreig
a chlocsio
ym Mhenwythnos Gwerin Llanymynech

ger CROESOSWALLT
SY22 6EEWorkshop
to learn Welsh Traditional Music
and
clogging
at the Llanymynech
Folk Weekend
Near OSWESTRY
SY22 6EE

Amserlen
Dosbathiadau clocsio
Cofrestru dosbarthiadau alawon
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)
Cyd-chwarae


10.00-12.00
13.45-14.00
14.00-16.30
16.30-17.00
Timetable
Clogging workshops
Tune class registration
Learning workshops
(including break)
Playing together

Dosbarthiadau clocsio
yn Neuadd yr Eglwys
ar fore'r dydd Sadwrn


Dosbarth dechreuwyr 10.00 - 11.00
Camau cyntaf gyda'r gerddoiaeth

Dosbarth canolig 11.00 - 12.00

Ar gyfer rhai gyda  pheth profiad o glocsio ac i ddechreuwyr sydd wedi dsygu'n gyflym

Bryn (+  Rhian) Davies

Clogging Classes
in the Church Hall
on the Saturday morning

Beginners' class 10.00 - 11.00
First steps to the music

Intermediate class 11.00 - 12.00
For those with some experience of clogging or fast-learning beginners
Pris cyffredinol y naill dosbarth clocsio £4.00
Standard price for each clogging class
Pris plentyn / myfyriwr
£2.00
Child / student price

Dosbarthiadau dysgu alawon
yn Neuadd y Pentre ar brynhawn Sadwrn

Dosbarth chwawraewyr profiadol

Mae Stephen Rees yn gerddor ac arweinydd gweithdai profiadol, sydd yn ceisio rhannu’r llawenydd y mae e’n ei gael wrth chwarae alawon traddodiadol Cymreig.
Mae'n brofiadol wrth chwarae myrdd o offerynnau, yn ddarlithydd cerdd ac mae wedi cyflwyno'n cerddoriaeth draddodiadol dros y byd gydag  Ar Log, Y Glerorfa a Crasdant.
Bydd yn dysgu yn y modd traddodiadol a ddefnyddiwyd drwy'r genhedloedd gan ddysgu trwy'r glust,gan wrando a chwarae.
 Stephen Rees
Classes to learn tunes
in the Village Hall on Saturday afternoon

Class for experienced players
Stephen Rees is an experienced musican and workshop leader, who does his best to share the joy he gets from playing Welsh traditional tunes.
A multi-instrumentalist and music lecturer, Stephen has played our folk music across the world with  Ar Log, Y Glerorfa and Crasdant.
In his class he aims to use the traditional way of passing our music through the generations, by learning music by ear: through listening and playing.
Dosbarth chwawraewyr canolig
Mae Huw yn frodor o Langefni, Ynys Môn ac mae cerddoriaeth a dawns werin Cymru yn agos iawn at ei galon.  Mae ganddo  ddiddordeb mawr yn hanes a datblygiad y wisg Gymreig, a byd y ddawns werin sy’n bennaf gyfrifol am hynny. Mae wedi dawnsio a chanu ei ffidil, delyn deires, a'i bibgorn dros Gymru ,  Prydain, Yr Iwerddon, Ewrop a'r Amerig.

Huw Roberts

Class for intermediate players
Huw is a native of Llangefni on Anglesea who loves Welsh folk music and dance. He also has a strong interest in the history and the development of the Welsh costume and the world of Welsh traditional dancing which is largely responsible for its survival. He has played his fiddle, triple harp and pibgorn  around Wales, Britain, Ireland, Europe and America.

Dosbarth chwawraewyr canolig
Mae'n flynyddoedd ers i Gary ddod i Gymru i fyw yn Nolanog a dros y cyfnod hynny mae wedi datblygu hoffter am ein cerddoriaeth draddodiadol a'r dull traddodiadol o ddysgu trwy'r glust.
Mae wedi chwarae gyda nifer o grwpiau a bandiau twmpath ac wedi calonogi chwaraewyr newydd yn ei ardal ac yn ehangach drwy ei glwb alawon.
Ni fedr yr alawon mae'n chwarae ar ei felodeon fethu annog dysgwyr i ymuno â'r sesiwn yma ar gyfer chwaraewyr llai profiadol.


Gary Northeast

Class for beginners
Gary Northeast settled in Wales many years ago in Dolanog in North Powys; over that period he has developed a love for Welsh traditional music and the traditional approach to learning music by ear.
He has played with a number of groups and twmpath bands and encouraged new players in the local area through his tune club.
His lively melodeon playing cannot fail to encourage learners to join in and play in this slow session where he will be teaching some easy tunes to less experienced players.


Pris cyffredinol dysgu alawon
 £7.50
Standard price for tune workshop
Pris plentyn / myfyriwr
 £5.00
Child/student price
Pris teulu
£12.00
Family price


Trefnydd y gweithdy
Gary Northeast
garynortheast@dolanog.net
Workshop organiser

Cliciwch yma am fanylion gweddill y penwythnos

 


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo