Nôl/Back

Sesiynau blasu
Tŷ Bedwellte
Tredegar  NP22 3XN

Taster sessions
Bedwellty House
Tredegar  NP22 3XN

Sadwrn, Mai 11
2013
Saturday May 11

Ymunwch heb dâl
â sesiynau blasu cerddoriaeth draddodiadol Gymreig
rhwng 12.00 a 15.00.
Canwch alaw Gymreig ar y delyn, chwiban neu offeryn araill
yn ystod Diwrnod Treftadaeth
Tŷ BedwellteJoin in free taster sessions
of Welsh traditional music
between 12.00 and 15.00.
Play a Welsh tune on the harp,
whistle and other
instruments
during
Bedwellty House
Heritage Day


Galwch heibio yn y prynhawn
i Ystafell De Tŷ'r Tegeirian
Tŷ Bedwellte
Tredegar   NP22 3XN
Holwch am Glwb Alawon Tŷ
Bedwellte yn dechrau Mehefin 8.


Drop in during the afternoon
to the Orchid House Tea Room,

Bedwellty House,
Tredegar  NP22 3XN
Ask about the Bedwellty House
Tune Club, starting June 8.
Kate Srudwick

Meurig Williams


Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo