Nôl / Back

 

trefn y
wyddor

alphabetical order

Cliciwch yma am restr setiau   -   Click here for a set list

A

Abaty Llantoni
Aberdaugleddau
Aberteifi / Dydd Llun y bore
Alaw Lydaweg
Ap Siencyn
Ar Hyd y Nos

B

Bechgyn yn Chwarae
Bedd y Morwr
Beth yw'r Haf i Mi?
Blodau'r Drain
Blodau'r Grug
Bob's polkas - middle
Breuddwyd y Frenhines
Breuddwyd y Wrach
Bwlch Llanberis

C

Cader Idris
Cainc Dafydd ap Gwilym
Cainc Ieuan y Telynor Dall
Cainc y Datgeiniad
Cambro Brython (1)
Cambro Brython (2)
Cambro Brython (3)
Cân y Ceiliog
Cân y Coliar
Castell Caernarfon
Child Grove
Chwi Fechgyn Glân Ffri
Clawdd Offa
Codiad yr Ehedydd
Coleg y Brifysgol Abertawe
Consêt Arglwyddes Tre-ffael
Croen y Ddafad Felan
Croesawiad Gwraig y Ty
Crwtyn Llwyd
Cwrw Da
Cylch y Cymry
Cymro o Ble?

D

Dŵr Glân
Dacw Fuwch
Dadl Dau
Dafydd Ifan Tomos
Dawns Forus Morgannwg
Dawns y Glocsen
Dawns y Pystill
Dawns y Tylwyth Teg
Delyn Newydd, Y
Derwydd, Y
Devil in the Bush
Dic Siôn Dafydd
Diferiad y Gerwyn
Difyrrwch Arglwyddes Owen
Difyrrwch Gwyr Dyfi
Difyrrwch Gwyr Llanfabon
Difyrrwch Gwyr Llangrallo
Difyrrwch Gwyr Pontnewydd
Difyrrwch yr Heusor Du
Diyrrwch Gwyr Llanilltud
Doed a Ddêl
Du Fel y Glo

E

Erddigan y Pibydd Coch
Eryri

Ff

Ffanni Blodau'r Ffair
Ffaniglen / Ymdaith Gwyr Dyfnant
Ffarwel Ednyfed Fychan
Ffarwel i'r Marian
Ffidl Ffadl

G

Glan Meddwdod Mwyn
Glanbargoed
Glandyfi
Glywsen
Goronwy Owain
Gorymdaith Morris
Gwahoddiad
Gwenynen Gwent
Gwylnos Croesoswallt
Gwyngalch Morgannwg
Gyrru'r Byd O'm Blaen

H

Hafoty'r Fraich Ddu
Harbwr Corc
Hela'r Sgwarnog (1)
Hela'r Sgwarnog (2)
Hela'r Wiwer
Hen Dy Coch
Hen Ferchetan
Hen Wr Pencader
Hoffedd ap Hywel
Hoffedd Arglwyddes y Fenni
Hoffedd Syr Watcyn
Hoffedd Tywysog Cymru
Hogiau'r Foelas
Hyd y Frwynwen

I

Isle of Skye Hornpipe

J

Jac y Do
Jig Arglwydd Caernarfon
Jig Esgob Bangor
Jig Owen
Jig Syr Watcyn
Jigolo
Jones' Hornpipe

Ll

Llancesau Trefaldwyn
Llanofer
Llawenydd
Llwyn Onn
Llwytgoed
Llyn Gwernen

M

Mabsant
Machynlleth
Mae Gen i Fuwch Wynebwen Lwyd
Malltraeth
Mân Ddarlun
Mantell Siani
Marchogion Eryri
Marwnad yr Heliwr
Megan a Gollodd ei Gardas
Meillionnen Meirionnydd
Mêl-Gusan
Melin Llynnon
Merch Megan
Mi Glywaf Dyner Lais
Migldi Magldi
Mill Street Hornpipe
Moel yr Wyddfa
Moliannwn
Môn
Mopsi Don
Morgawr
Morfa Rhuddlan
Morfa'r Frenhines
Mwynwen Cynnwyd
Mympwy Corris
Mympwy Llwyd

N

Nant-y-Glyn
Nos Fercher
Nos Galan
Nos Sadwrn y Gweithwyr
Nyth y Gog
Nyth y Gwcw

O

O Gylch y Ford Gron
Oswestry Wake

P

Pant Corlan yr Wyn
Pantyfedwen
Pawl Haf
Pen Rhaw
Per Oslef
Pibddawns Capten Heapy
Pibddawns Dowlais
Pibddawns Gwyr Wrecsam
Pibddawns Morgannwg
Pibddawns Mynnwy
Pibddawns y Glöwr
Pibddawns Ynysgai
Pigau'r Dur
Polca Cefn Coed
Polca Rhyd-y-car
Polca Rhydowa
Processional Morris
Pwt-ar-y-Bys

R

Rachel Dafydd Ifan
Rali Twm Siôn
Rheged
Rhif Wyth
Rhisiart Annwyl
Rhyfelgyrch Gwyr Harlech
Robin Ddiog

S

Sawdl y Fuwch (1)
Sawdl y Fuwch (2)
Sbaen Wenddydd (De)
Sbaen Wenddydd (Gogledd)
Shepherd's Hay
Si Hei Lwli
Snowdon
Speed the Plough
Sling Swing

T

Tŷ a Gardd
Tŷ Coch Caerdydd
Taflad Carreg
Tom Edwards
Tom Jones
Tôn Garol
Torth o Fara
Tri a Chwech
Triban Gwyr Morgannwg
Tros y Garreg
Tŵr Gwyn

W

Walts Trefforest
Welsh Rabbit (1)
Welsh Rabbit (2)
Wyres Megan
Wyres Ned Puw

Y

Y Bardd
Y Cambro-Brython (1)
Y Cambro-Brython (2)
Y Cambro-Brython (3)
Y Ceiliog Gwyn
Y Coroni
Y Ddafad Gorniog
Y Delyn
Y Delyn Newydd
y Derwydd
Y Deryn Du
Y Dydd
Y Dydd Cyntaf o Awst
Y Dyn Meddw
Y Fedle Fawr
Y Ferch o Blwy Penderyn
Y Gaseg Eira
Ymdaith Gwyr Penllyn
Y Gelynnen
Y Grisial Grwnd
Y Stwffwl
Ymdaith Caerffili
Ymdaith Morgannwg
Ymdaith y Cymry
Ymdaith yr Hen Gymry
Ymdeithdon Gwyr Hirwaun
Ymgyrchdon y Waunllwyd
Yr Eingion Dur
Ysgubor y Barwn

Math alaw -   Type of tune

Waltsys


Waltzes

Ymdeithdonau


Marches

Jigiau


Jigs

Jigiau naid


Slip jigs

Rîliau


Reels

Pibddawnsiau


Hornpipes

Polcas


Polkas

Alawon caneuon


Song tunes

Alawon dechreuwyr


Beginners' tunes

Cywair   - Key

A

Am

Bm
C
D
Dm
Em
F
G
Gm

Setiau alawon -   Tune sets

MEU Cymru,  57 Beulah Road, CAERDYDD / CARDIFF  CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300 : Phone/Fax
E-bost   
   E-mail
alawongwerin@meucymru.co.uk welshfolktunes@meucymru.co.uk