CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Sesiwn ddros Gymru
CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI ALAWON UNIGOL
GWYBODAETH CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INDIVIDUAL TUNES
INFORMATION CONTACTS

Alawon
mewn setiau sesiwn
Gweithdy

Tunes
in session sets
Cliciwch am y nodiant a'r ffeil midi am unrhyw set.
Cofiwch mai argymhellion yn unig yw'r setiau hyn.
Gallwch ddysgu pa bynnag alawon a hoffech.
Gosodwch eich setiau eich hunain os mynnoch.
Pa mor anodd?   * - syml,  ~  canolig, ^ mwy anodd

Cliciwch yma i gael yr alawon yn nhrefn y wyddor
ac wedi'u dosbarthu ar gyfer  gwahannol galluoedd.
Cliciwch yma am setiau misol MEU Cymru

Click for the notation and the midi file for any set.
Remember that these sets are just recommendations.
Choose whichever tunes you like to play.
Compile your own sets if you wish.
Degree of difficulty?   * - easy, ~ moderate, ^ more difficult


Click here to see the tunes in alphabetical order
and divided into degrees of difficulty.
Click here for the monthly MEU Cymru sets

Ar Hyd y Nos (alawon): Ar Hyd y Nos (G*), Marwnad yr Ehedydd (Em*), Si Hei Lwli (G*) *set dechreuwyr*

Ar Lan y Môr (alawon): Ar lan y Môr (D*), Heno, Heno (D*), Pwt-ar-y-bys - syml (D*) *set dechreuwyr*

Cader Idris (walts): Cader Idris (D~), Llwyn Onn (G~), Merch Megan (G~), Wyres Megan (G^)

Codiad yr Ehedydd (polca): Codiad yr Ehedydd (D~), Gwenynen Gwent (G~), Môn (D~)

Crwtyn Llwyd (polca): Beth yw'r Haf i Mi? (Em*), Crwtyn Llwyd (Em*), Dic Siôn Dafydd (Em~) *set dechreuwyr +*

Cynghansail y Cymru (walts): Cynghansail y Cymry (D~) - alaw ac amrywiadau - melody + improvisations

Dawns y Pistyll (walts)Ffoles Llantrisant (D*), Dawns y Pistyll (D~), Malltraeth (G~), Walts Llantrisant (G~)

Difyrrwch Gwŷr Dyfi (jig): Castell Caernarfon (D^), Difyrrwch Gwŷr Dyfi (Em^), Chwi Fechgyn Glân Ffri (G^)

Glân Meddwdod Mwyn (walts): Glân Meddwdod Mwyn (D*)

Gwŷr Pendrêf (jig): Dadl Dau (G^), I Lawr â'r Ffrancwyr G~), Gwŷr Pendrêf (G^)

Harbwr Corc (jig): Torth o Fara (G*), Glandyfi (G~), Harbwr Corc (G~), Mopsi Don (G^)

Hela'r Sgyfarnog (jig): Hela'r Sgyfarnog (D^), Cainc Dafydd ap Gwilym (D^), Tŷ a Gardd (G~)

Hel y Sgwarnog (polca):  Hel y Sgwarnog (D~), Ymgyrchdon y Waunllwyd (G^), Cainc Ieuan y Telynor Dall (G^)

Hen Ferchetan (walts - polca): Ffarwel i'r Marian (walts) (Dm^), Nyth y Gwcw  (Dm~), Hen Ferchetan  (Dm~),

Hen Wlad fy Nhadau: (yr Anthem Genedlaethol) (C*)

Hiraeth: Hiraeth (D*), Llety'r Bugail (D~), Caru Doli (D~)

Jig Arglwydd Caernarfon (polca): Jig Arglwydd Caernarfon (G), Y Delyn Newydd (G), Mympwy Llwyd (G)

Jigiau De Cymru (jig): Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D^), Gwyngalch Morgannwg (D^), Doed a Ddêl (D~), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D^)

Jig Owen (jig)Jig Owen (G^), Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^), Bedd y Morwr (G^)

Llwyn Onn (walts): Glan Camlad (G*). Llwyn Onn (G*). Merch Megan (G*) *set dechreuwyr*

Machynlleth (polca): Tŷ Coch Caerdydd (G~), Machynlleth (G^), Ffaniglen (D~)

Marchogion yr Wyddfa (jig): Clawdd Offa (D^), Marchogion yr Wyddfa ((D^), Llancesau Trefaldwyn (D^)

Moel yr Wyddfa (polca): Moel yr Wyddfa (G~), Pawl haf (G~), Ffidl ffadl (G~)

Morfa'r Frenhines (walts - polca): Morfa'r Frenhines (Em~), Hyd y Frwynen (Em~), Nyth y Gog (Em^)

Morys Morgannwg (ymdaith): Morys Morgannwg (G~), Gorymdaith Morys (D~), Nos Fercher (D^)

Nos Galan (polca) Nos Galan (G~), Glanbargoed (D~), Llwytcoed (G~)

Polcas Ceri Tariad Carred (D~), Bechgyn yn Chwarae (Am~), Polca Cefn Coed (G~)

Pwt ar y bys (polca): Pwt-ar-y-Bys (D*), Pant Corlan yr Wyn (G~), Y Delyn Newydd (G~)

Rali Twm Siôn (polca): Rali Twm Siôn (G~), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*), Breuddwyd y Frenhines (G~)

Rhuban Morfydd: Tôn Alarch (D),Cainc Dafydd Broffwyd (G), Rhuban Morfydd (G)

Tom Jones (jigiau): Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^), Tom Jones (D^), Y Derwydd (D^)

Ton ton ton (alaw - polcas): Morfa Rhuddlan (Em~), Ton ton ton (Em~), Child Grove (Am^), Hen Dŷ Coch (Am^)

Triawd Bob : Erddygan y Pibydd Coch (Dm~)(alaw), Tri a Chwech (G~)(walts), Marwnad yr Heliwr (G~)(walts)

Y Coliar (alaw - polca): Y Dydd (G~), Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~), Cân y Coliar (G*), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Y Coroni: (polca neu bibddawns) Y Coroni (D~), Mân Ddarlun (D~)

Y Gelynnen (polca): Y Gelynnen (D~), Migldi Magldi (D~)

Y Pural Fesur (walts): Y Pural Fesur (G~), Jo's Highland Cake (G^)

Y Ferch o Blwy Penderyn (walts): Y Stwffwl (G~), Megan a Gollodd ei Gardas (G~), Y Ferch o Blwy Penderyn (G*)

Y Lili (polca): Y PIbydd Du(D~), Y Lili (D~)

Y Morgawr (rîl): Morgawr (D^), Sling Swing  (D~), Yr Eingion Dur (D^)

Ymdeithdonau (Ymdeithdonau): Capten Morgan (G~), Gwŷr Harlech  (G~), Caeffili (G~), Morgannwg (G~)

Cyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

 Am ragor o alawon, ewch at:   www.meucymru.co.uk    :the website for more tunes