Set Hiraeth

Set mis
Mai
2014
May
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Dyma set sy'n addas iawn ar gyfer y delyn.
Mae Hiraeth yn gân adnabyddus Gymraeg gydag alaw pentatonig ac sydd angen dim ond y tannau di-liw (D,E,G,A,B) a gellir chwarae unrhyw un neu gyfuniad o'r tannau hyn fel cyfeiliant syml ac effeithiol iddi. Yn y fersiwn a gyflwynir isod, mae'r cordiau yn addas i gyfeiliant gitâr ac offerynnau cyfeiliant  yn gyffredinol.
Cân urddasol a chalonogol yw Llety'r Bugail sydd yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer dyfodiad y briodwraig mewn gwasanaethau priodas.
Alaw delyn hyfryd a phoblogaid fel cyfeiliant i Gerdd Dant yw Caru Doli.

This is a set well suited to the harp.
Hiraeth (
Longing)  is a well-known Welsh song which is in  a pentatonic scale and when played on the harp in G only needs the uncoloured strings (D,E,G,A,B) and playing any combination of these notes as a simple accompaniment works! The chords provided here will suit guitar and accordion.
Llety'r Bugail (the Shepherd's Shelter) is a lovely majestic but heart-warming Welsh harp tune which is used as a wedding march.
Caru Doli (Loving Dolly) is a popular harp tune used in Welsh penillion singing.

Hiraeth
Longing
midi
gif

Llety'r Bugail
The Shepherd's Shelter

midi
gif

Caru Doli
Loving Dolly

midi
gif

Set Hiraeth