Set Glân Medd'dod Mwyn

Set mis
Ebrill
2014
April
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 

Nid ymdaith go iawn ond walts rhamantus yw Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun.
Glân Meddwdid Mwyn yw'r alaw sy'n cau Sesiwn Caerdydd bob wythnos. Bu hi bron yn Anthem Genedlaethol Cymru.


Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun is not a march at all, but a romantic waltz.
Glân Meddwdod Mwyn  always closes the Cardiff Session. It was almost the National Anthem of Wales.

    Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun
    The Hirwaun March
midi
gif

    Glân Medd'dod Mwyn
    Lovely mellow tipsiness
midi
gif

    Set Glân Medd'dod