CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Alawon Cymru
CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales

 DIGWYDDIADAU SET Y MIS SESIYNAU
EVENTS THIS MONTH'S SET SESSIONS

Alawon
yn nhrefn y wyddor
a pha mor anodd
Gweithdy

Tunes
in alphabetical order
and in degree of difficulty
Cliciwch enw'r alaw am y nodiant a'r ffeil midi.
alaw / pibddawns / polca / 2-step  / walts / ymdeithdon
Pa mor anodd?   * - syml,
 ~  canolig,
^ mwy anodd.

Cliciwch yma am setiau alawon
Cliciwch yma am setiau misol
Cliciwch yma am set y mis

Click the tune name for the notation and the midi file.
air / hornpipe / polka / 2-step / waltz / march
Degree of difficulty?   * - easy,
 ~ moderate,
 ^ more difficult.

Click here for tunes in sets
Click here for monthly sets
Click here for this month's tune

Alawon yn nhrefn y wyddor Tunes in alphabetical order
Ar Hyd y Nos (G*) (alaw)
Ar lan y Môr (D*) (alaw)

Bechgyn yn Chwarae  (Am~) (polca)
Bedd y Morwr (G^) jig

Beth yw'r Haf i Mi? (Em*) (alaw/polka)
Breuddwyd y Frenhines (G*) (polca)

Cader Idris (D~) (walts)
Caerffili (Ymdaith) (G~) (Ymdeithdon)
Cainc Dafydd ap Gwilym (D^) (jig)
Cainc Dafydd Broffwyd (G~) (walts)
Cainc Ieuan y Telynor Dall (G^) (polca)
Cân y Coliar (G*) (alaw - polca)
Caru Doli (G~) (alaw)
Capten Morgan (Rhyfelgyrch) (G~) (Ymdeithdon)
Castell Caernarfon (D^) (jig)
Clawdd Offa (D^) (jig)
Codiad yr Ehedydd (G~) (polca)
Crwtyn Llwyd (Em*) (polca)
Cynghansail y Cymry (D~) (walts)

Child Grove (Am^)
Chwi Fechgyn Glân Ffri (G^) (jig)

Dawns y Pistyll (D~) (walts)
Dadl Dau (G^) jig
(Y) Delyn Newydd (G~) (polca)
Dic Siôn Dafydd (Em~) (polca)
Difyrrwch Gwŷr Dyfi (Em^) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*) (polca)
Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D^) (jig)
Doed a Ddêl (D~) (jig)
(Y) Dydd (G~) (alaw / polca)

Erddygan y Pibydd Coch (Dm~) (alaw)
(Yr) Eingion Dur (D^)  (rîl)

Ffaniglen (D~) (polca)
Ffarwel i'r Marian (Dm^) (walts)
Ffidl ffadl (G~) (polca)
Ffoles Llantrisant (D*) (walts)

Gelynnen (Y) (D~) (polca)
Glan Camlad (G*) (walts)
Glân Meddwdod Mwyn (D~) (walts)
Glanbargoed (D~) (polca)
Glandyfi (G~) (jig)
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^) (jig)
Gorymdaith Morys (D^) (ymdaith)
Gwenynen Gwent (G~) (polca)
Gwyngalch Morgannwg (D^) (jig)
Gwŷr Harlech (Rhyfelgyrch) (G~) (ymdeithdon)
Gwŷr Pen-drêf (G^) (jig)
Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^) (jig naid)

Harbwr Corc (G~) (jig)
Hen Dŷ Coch (Am^) (polca)
Hen Wlad fy Nhadau (C*) (walts)
Heno, Heno (D*) (alaw)
Hela'r Sgyfarnog (D^) (jig)
Hel y Sgwarnog (D~) (polca)
Hen Ferchetan  (Dm~) (polca)
Hiraeth  (D~) (Alaw)
Hyd y Frwynen (Em~) (polca)

I Lawr â'r Ffrancwyr (G~) (jig)

Jig Arglwydd Caernarfon (G~) (polca)
Jig Owen (G^) (jig)
Jo's Highland Cake (G^) (walts)

(I) Lawr â'r Ffrancwyr (G~) (jig)
Lili (Y) (D~) (polca)

Llancesau Trefaldwyn (D^) (jig)
Llety'r Bugail (D~) (ymdaith)
Llwyn Onn - syml (G*) (walts)
Llwyn Onn (G~) (walts)
Llwytcoed (G~) (polca)
Machynlleth (G^) (polca)
Malltraeth (G^) (walts)
Mân Ddarlun (D~) (polca/pibddawns)
Marchogion yr Wyddfa (D^) (jig)
Marwnad yr Ehedydd (D (alaw)
Marwnad yr Heliwr (Em~)
Megan a gollodd ei gardas (G*) (walts)
Merch Megan syml (G*) (walts)
Merch Megan (G~) (walts)
Migldi Magldi (D~) (polca)
Moel yr Wyddfa (G^) (polca)
Mopsi Don (G^) (jig)
Môn (D~) (polca)
Morfa'r Frenhines (Em~) (alaw/walts)
Morfa Rhuddlan (Em~) (alaw/walts)
Morgawr (D^) (rîl)
Morys Morgannwg (G~) (ymdaith)
Chwi Fechgyn Glân Ffri (G^) (jig)
Mwynen Cynwyd, syml (G*) (jig)
Mympwy Llwyd (G^) (polca)

Nos Fercher (D^) (ymdaith)
Nos Galan (G~) (polca)
Nyth y Gwcw  (Dm~) (polca)
Nyth y Gog  (Em^) (polca)

Pant Corlan yr Ŵyn (G~) (polca)
Pawl haf (G~) (polca)
Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~) (alaw - polca)
Pibydd Du (Y) (D~) (polca)
Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^) (alaw - polca)
Pigau'r Dur (G~) (polca)
Polca Cefn Coed (G~) (polca)
Pural Fesur (Y) (G~) (walts)
Pwt-ar-y-Bys (D~) (polca)
Pwt-ar-y-bys - syml (D*) (polca)

Rali Twm Siôn (G~) (polca)
Rhuban Morfudd (G~) (walts)
Rhisiart Annwyl (fersiwn Bob) (G~) (alaw - polca)
Rhyfelgyrch Capten Morgan (G~) (Ymdeithdon)
Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech (G~) (Ymdeithdon)

Si Hei Lwli (G*) (alaw)
Sling Swing  (D~) (rîl)

Tariad Carreg  (D~) (polca)
Tom Jones (D^) (jig)
Tôn Alarch (G~) (walts)
Tôn Garol (G*) (alaw)
Ton ton ton (Em~) (polca)
Torth o Fara (G*) (jig)
Tri a Chwech (D~) (walts)
Tŷ a Gardd (G~) (jig)
Tŷ Coch Caerdydd (G~) (polca)

Walts Llantrisant (G~) (walts)
Wyres Megan (G^) (walts)

Y Coroni (D~)  (polca/pibddawns)
Y Delyn Newydd (G~) (polca)
Y Derwydd (D^)
Y Dydd (G~) (alaw / polca)
Y Ferch o blwy Penderyn (G~) (walts)
Y Gelynnen (D~) (polca)
Y  Lili (D~) (polca)
Y Pibydd Du (D~) (polca)
Y Pural Fesur (G~) (walts)
Y Stwffwl (G~) (walts)
Ymdaith Caerffili (G~) (Ymdeithdon)
Ymdaith Morgannwg (G~) (Ymdeithdon)
Ymgyrchdon y Waunllwyd (G^) (polca)
Yr Eingion Dur (D^) (rîl)
Y Derwydd (D^) (jig)

Rhagor o alawon / More tunes

Alawon syml
Easy tunes
Ar Hyd y Nos (G*) (alaw)
Ar lan y Môr (D*) (alaw)

Beth yw'r Haf i Mi? (Em*) (alaw/polka)

Cân y Coliar (G*) (alaw - polca)
Crwtyn Llwyd (Em*) (polca)

Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*) (polca)

Ffoles Llantrisant (D*) (walts)
Glan Camlad (G*) (walts)

Hen Wlad fy Nhadau (C*) (walts)
Heno, Heno (D*) (al)

Marwnad yr Ehedydd (Em*) (alaw)
Megan a gollodd ei gardas (G*) (walts)
Merch Megan syml (G*) (walts)
Mwynen Cynwyd, syml (G*) (jig)

Pwt-ar-y-bys - syml (D*) (polca)

Si Hei Lwli (G*) (alaw)

Tôn Garol (G*) (alaw)
Torth o Fara (G*) (jig)

Alawon llai syml
Less easy tunes
Bechgyn yn Chwarae  (Am~) (polca)
Breuddwyd y Frenhines (G~) (polca)

Cader Idris (D~) (walts)
Cainc Dafydd Broffwyd (G~) (walts)
Caerffili (Ymdaith) (G~) (ymdeithdon)
Capten Morgan (Rhyfelgyrch) (G~) (ymdeithdon)
Caru Doli (G~) (alaw)
Codiad yr Ehedydd (G~)
(polca)
Cynghansail y Cymry (D~) (walts)

Dawns y Pistyll (D~) (walts)
(Y) Delyn Newydd (G~) (polca)
Dic Siôn Dafydd (Em~) (polca)
Doed a Ddêl (D~) (jig)
(Y) Dydd (G~) (alaw / polca)

Ffaniglen (D~) (polca)
Ffidl ffadl (G~) (polca)

Gelynnen (Y) (D~) (polca)
Glân Meddwdod Mwyn (D~) (walts)

Glanbargoed (D~) (polca)
Glandyfi (G~) (jig)
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^) (jig)
Gorymdaith Morys (D~) (ymdaith)
Gwenynen Gwent (G~) (polca)

Harbwr Corc (G~) (jig)
Hel y Sgwarnog (D~) (polca)
Hen Ferchetan  (Dm~) (polca)
Hiraeth  (D~) (Alaw)
Hyd y Frwynen (Em~) (polca)

I Lawr â'r Ffrancwyr (G~) (jig)

Jig Arglwydd Caernarfon (G~)
(polca)

(I) Lawr â'r Ffrancwyr (G~) (jig)
Lili (Y) (D~) (polca)

Llety'r Bugail (D~) (ymdaith)
Llwyn Onn (G~) (walts)
Llwytcoed (G~) (polca)

Jig Owen (G^) (jig)
Jo's Highland Cake (G^) (walts)


Mân Ddarlun (D~) (polca/pibddawns)
Malltraeth (G~) (walts)
Merch Megan (G~) (walts)
Migldi Magldi (D~) (polca)
Moel yr Wyddfa (G~) (polca)
Môn (D~) (polca)
Morfa Rhuddlan (Em~) (alaw/walts)
Morfa'r Frenhines (Em~) (alaw/walts)
Morgannwg (Ymdaith) (G~) (ymdeithdon)
Morys Morgannwg (G~) (ymdaith)

Nos Galan (G~) (polca)
Nyth y Gog  (Dm~) (polca)

Pant Corlan yr Ŵyn (G~) (polca)
Pawl haf (G~) (polca)
Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~) (alaw - polca)
Pibydd Du (Y) (D~) (polca)
Pigau'r Dur (G~) polca)
Polca Cefn Coed (G~) polca)
Pural Fesur (Y) (G~) (walts)

Rali Twm Siôn (G~) (polca)
Rhisiart Annwyl (fersiwn Bob) (G~) (alaw - polca)
Rhuban Morfudd (G~) (walts)

Rhyfelgyrch Capten Morgan (G~) (ymdeithdon)
Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech (G~) (ymdeithdon)

Sling Swing  (D~) (rîl)

Tariad Carreg  (D~) (polca)
Ton ton ton (Em~) (polca)
Tôn Alarch (G~) (walts)
Tŷ a Gardd (G~) (jig)
Tŷ Coch Caerdydd (G~) (polca)

Walts Llantrisant (G~) (walts)

Y Coroni (D~)  (polca/pibddawns)
Y Delyn Newydd (G~) (polca)
Y Dydd (G~) (alaw / polca)
Y Ferch o blwy Penderyn (G~) (walts)
Y Gelynnen (D~) (polca)
Y Lili (D~) (polca)
Y Pibydd Du  (D~) (polca)
Y Pural Fesur (G~) (walts)
Y Stwffwl (G~) (walts)
Ymdaith Caerffili (G~) (ymdeithdon)
Ymdaith Morgannwg (G~) (ymdeithdon)

Alawon sy'n fwy o her
More challenging tunes
Bedd y Morwr (G^) jig

Cainc Dafydd ap Gwilym (D^) (jig)
Cainc Ieuan y Telynor Dall (G^) (polca)
Castell Caernarfon (D^) (jig)
Clawdd Offa (D^) (jig)

Child Grove (Am^) (polca)
Chwi Fechgyn Glân Ffri (G^) (jig)

Dadl Dau (G^) jig
Difyrrwch Gwŷr Dyfi (Em^) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D^) (jig)

(Yr) Eingion Dur (D^)  (rîl)

Ffarwel i'r Marian (Dm^) (walts)

Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^) (jig)
Gwyngalch Morgannwg (D^) (jig)
Gwŷr Pen-drêf (G^) (jig)
Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^) (jig naid)

Hela'r Sgyfarnog (D^) (jig)
Hen Dŷ Coch (Am^) (polca)
Llancesau Trefaldwyn (D^) (jig)

Machynlleth (G^) (polca)
Malltraeth (G^) (walts)
Marchogion Yr Wyddfa (D^) (jig)
Moel yr Wyddfa (G^) (polca)
Mopsi Don (G^) (jig)
Morgawr (D^) (rîl)
Mympwy Llwyd (G^) (polca)

Nos Fercher (D^) (ymdaith)
Nyth y Gog  (Em^) (polca)

Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^) (alaw - polca)

Tom Jones (D^) (jig)

Wyres Megan (G^) (walts)

Y Derwydd (D^) (jig)
Ymgyrchdon y Waunllwyd (G^) (polca)
Yr Eingion Dur (D^) (rîl)

Rhagor o alawon / More tunes


Cyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   alawon@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

 Am ragor o alawon, ewch at:   www.alawoncymru.com    :the website for more tunes