Set Difyrrwch Gwŷr Dyfi

Set mis
Mehefin
2013
June
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Castell Caernarfon
Caernarvon Castle

mp3

Midi
Pontnewydd

Difyrrwch Gwŷr Dyfi
The delight of the men of Dovey

mp3
midi

Chwi Fechgyn Glân Ffri
You lads who are handsome and free
mp3
midi
Chwi fechgyn

Set Difyrrwch Gwŷr Dyfipdf

Castell Caernarfon

Difyrrwch Gwŷr Dyfi

Chwi Fechgyn