CLERA
Cymdeithas Offerynnau
Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Digwyddiadur Clybiau Alawon
Sesiynau
ALAWON Cysylltiadau
HOME BLOG Tune Clubs
Sessions
TUNES Contacts

Dyddiadur
Gweithdy

Events diary

Rhagfyr 2017

December

Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
7/12/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Sesiwn yr Hogyn Du
Black Boy Inn, Northgate Street
Caernarfon, Gwynedd  LL55 1RW
Iau/Thurs
7/12/2017
19.30-23.00
Black Boy Session
Black Boy Inn, Northgate Street
Caernarfon, Gwynedd  LL55 1RW
Clwb Alawon Tywi  yn chwarae yn
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddyn  LL32 8HG
Gwe / Fri
8/12/2017
17.00-18.30
Tywi Tune Club playing at the
National Botanic Garden of Wales
Llanarthne, Carmarthenshire  LL32 8HG
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
9/12/2017
10.10-12.15
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
9/12/2017
13.15-16.15
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Sesiwn Caerdydd (2il a 4ydd  pob mis)
Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG

Llun/Mon
11/12/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  (2nd & 4th of the month)
Butcher's Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Sesiwn Bangor
Gwesty'r Waverley, 10 Station Road
BANGOR, Gwynedd  LL57 1LZ
Llun/Mon
11/12/2017
21.00-23.00
Bangor Session
The Waverley Hotel, 10 Station Road
BANGOR, Gwynedd  LL57 1LZ
Sesiwn Caernarfon (Anglesey Arms)
Tafarn yr Anglesey Arms, Yr Harbwr
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Maw/Tues
12/12/2017
20.30-23.00
Caernarfon (Anglesey Arms) Session
The Anglesey Arms, Harbour Front
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Sesiwn Maentwrog
The Grapes Hotel, Maentwrog,
Gwynedd  LL41 4HN
Merch/Wed
13/12/2017
20.30-23.00
Maentwrog Session
The Grapes Hotel,  Maentwrog,
Gwynedd  LL41 4HN
Sesiwn Llanilltud Fawr
The Old Swan, Stryd yr Eglwys,
Llanilltud Fawr  CF61 1SB
Iau/Thurs
14/12/2017
19.30-23.00
Llantwit Major Session
The Old Swan, Church Street,
Llantwit Major  CF61 1SB
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/12/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Tywi yn chwarae
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddyn  LL32 8HG
Sad / Sat
16/12/2017
17.00-18.30
Tywi Tune Club playing at the
National Botanic Garden of Wales
Llanarthne, Carmarthenshire  LL32 8HG
Clwb Alawon Tywi yn chwarae yn
The Inn at the Sticks, Stryd Fawr
Llasteffan, Sir Gaerfyrddyn   SA33 5GJ

Sul / Sun
17/12/2017
19.00-20.30
Tywi Tune Club playing at
The Inn at the Sticks,
High Street
 Llansteffan, Carmarthenshire  SA33 5GJ
Sesiwn Caerdydd -1af, 3ydd, 5ed nos Lun y mis
Yr Owain Glyndŵr (gyferbyn Eglwys Sant Ioan)

10 Stryd Sant Ioan, Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
18/12/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  - 1st, 3rd, 5th Monday
The Owain Glyndŵr (opposite St Johns Church)
10 St John's Street, Cardiff  CF10 1GL
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Gwesty Siôr III, Penmaenpŵl,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Mer / Wed
20/12/2017
19.30-23.00
Sesiwn Ioan Rhagfyr
George III Hotel, Penmaenpool,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath, Caerdydd  CF24 4TL
Iau/Thurs
21/12/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath, Cardiff  CF24 4TL
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
23/12/2017
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre,, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
28/12/2017
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gwetihdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg yn gyson ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.

Go to our blog to see the activities that have been supported.
Follow this website to find out about Clera workshops and sessions that are running regularly across Wales, and also as a source of
tunes to play.

Ymholiadau cyffredinol:
meurig@sesiwn.com
02920 626300
Mike Lease
Meurig Williams

General enquiries:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo