CLERA
Cymdeithas Offerynnau
Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HAFAN Digwyddiadur Clybiau Alawon
Sesiynau
Alawon Cysylltiadau
HOME Blog Tune Clubs
Sessions
Tunes Contacts

Dyddiadur
Gweithdy

Events diary

Mawrth 2020

March

Gweithdy Alawon Gwerin - cancelled
Siop Gerdd Ruffels, 2 Stryd Fawr,
Y Trallwng  SY21 7JF
Sun /Sul
14/3/2020
13.00-16.00
Welshpool Welsh Tune Workshop - cancelled
Ruffels Music Shop, 2 High Street,

Welshpool, Powys  SY21 7JF
Clera yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Cymru
CAERDYDD   CF5 6XB
Sun/Sul
 15/3/2020
11.00 / 14.00
Gwerin Gwent lead Clera  - at St Fagans
St Fagans National Museum of History
CARDIFF  CF5 6XB
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
16/3/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Cyfeilio i ddawnswyr Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
16/3/2020
19.30 - 21.30
Playing for Aberystwyth Dancers
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Sesiwn Caerdydd
Y Goat Major

33 Stryd Fawr, Canol Caerdydd  CF10 1PU

Llun/Mon
16/3/2020
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Goat Major
33 High Street, Cardiff City Centre  CF10 1PU
Sesiwn Gan Bwyll
The Seven Stars Inn

Aberedw, Ger Llanfair-y-Muallt  LD2 3UW
Llun/Mon
16/32020
20.00
TASC Steady Session
The Seven Stars Inn
Aberedw, Nr Builth Wells  LD2 3UW
Sesiwn Bangor
Tafarn y Glôb, Stryd Albert
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Llun/Mon
16/3/2020
20.30-23.00
Bangor Session
The Globe Inn, Albert Street
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Sesiwn Caernarfon
Clwb Hwylio Caernarfon, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Llun/Mon
16/3/2020
20.30-23.00
Caernarfon Session
Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas,Sgwâr Eldon,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1RD
Mer / Wed
18/3/2020
19.30-23.00
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, Eldon Square,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1RD
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
18/3/2020
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath, Caerdydd  CF24 4TL
Iau/Thurs
19/3/2020
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath, Cardiff  CF24 4TL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
21/3/2020
10.30-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Dydd Sispsiwn
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
21/3/2020
11.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Welsh Gypsy music
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
23/3/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Cyfeilio i ddawnswyr Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
23/3/2020
19.30 - 21.30
Playing for Aberystwyth Dancers
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Sesiwn Caerdydd
Y Goat Major

33 Stryd Fawr, Canol Caerdydd  CF10 1PU

Llun/Mon
23/3/2020
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Goat Major
33 High Street, Cardiff City Centre  CF10 1PU
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
24/3/2020
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
26/3/2020
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN
Diwrnod Gwerin Gwent
Dysgu Cymraeg Gwent, Coleg Gwent
Heol Blaendâr, Pontypŵl  NP4 5YE
Sad/Sat
28/3/2020
10.00 - 16.00
Diwrnod Gwerin Gwent
Dysgu Cymraeg Gwent, Coleg Gwent
Blaendare Road, Pontypool  NP4 5YE
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
28/3/2020
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND

Ebrill 2020

April

Sesiwn yr Wyddgrug
Bar Gwin y Delyn, 3 Stryd y Brenin
YR WYDDGRUG  CH7 1LA
Mer/Wed
1/4/2020
20.30-23.00
Mold Session
Delyn Wine Bar, 3 King Street
MOLD  CH7 1LA
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
2/4/2020
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT
Sesiwn yr Hogyn Du
Black Boy Inn, Northgate Street
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1RW
Iau/Thurs
2/4/2020
21.00-23.00
Black Boy Session
Black Boy Inn, Northgate Street
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1RW
Sesiwn Werin Soar
Caffi Soar, Canolfan Soar
Pontmorlais, Merthyr Tudful  CF47 8UB
Gwen/Fri
3/4/2020
19.30-22.00
Soar Welsh Session
Caffi Soar, Canolfan Soar
Pontmorlais, Merthyr Tydfil 
CF47 8UB
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
4/4/2020
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
4/4/2020
10.00-11.30
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
6/4/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Cyfeilio i ddawnswyr Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
6/4/2020
19.30 - 21.30
Playing for Aberystwyth Dancers
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Sesiwn Caerdydd
Y Goat Major

33 Stryd Fawr, Canol Caerdydd  CF10 1PU

Llun/Mon
6/4/2020
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Goat Major
33 High Street, Cardiff City Centre  CF10 1PU
Sesiwn Bangor
Tafarn y Glôb, Stryd Albert
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Llun/Mon
6/4/2020
20.30-23.00
Bangor Session
The Globe Inn, Albert Street
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Sesiwn Caernarfon
Clwb Hwylio Caernarfon, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Llun/Mon
6/4/2020
20.30-23.00
Caernarfon Session
Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Sesiwn Caernarfon (Anglesey Arms)
Tafarn yr Anglesey Arms, Yr Harbwr
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Maw/Tues
7/4/2020
20.30-23.00
Caernarfon (Anglesey Arms) Session
The Anglesey Arms, Harbour Front
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Sesiwn Maentwrog
The Grapes Hotel, Maentwrog,
Gwynedd  LL41 4HN
Merch/Wed
8/4/2020
20.30-23.00
Maentwrog Session
The Grapes Hotel,  Maentwrog,
Gwynedd  LL41 4HN
Clwb Alawon Araf Caerffili
Caffi Cymunedol yr Hen Lyfrgell,
Parc Morgan Jones, Caerffili  CF83 1AP
Iau/Thurs
9/4/2019
13.00-15.00
Caerphilly Slow Tune Club
Old Library Community Cafe
Morgan Jones Park,  Caerphilly  CF83 1AP
Sesiwn Llanilltud Fawr
The Old Swan, Stryd yr Eglwys,
Llanilltud Fawr  CF61 1SB
Iau/Thurs
9/4/2020
20.30-23.00
Llantwit Major Session
The Old Swan, Church Street,
Llantwit Major  CF61 1SB
Clwb Alawon Aberbîg
Canolfan Cymuned Aberbîg, Heol Pantddu
Aberbîg, Abertyleri  NP13 2BP
Gwe/Fri
10/4/2020
19.00 - 21.00
Aberbeeg Tune Club,
Aberbeeg Community Centre, Pantddu Road
Aberbeeg, Abertillery  NP13 2BP
Gweithdy Alawon Gwerin
Siop Gerdd Ruffels, 2 Stryd Fawr,
Y Trallwng  SY21 7JF
Sad /Sat
11/4/2020
13.00-16.00
Welshpool Welsh Tune Workshop
Ruffels Music Shop, 2 High Street,

Welshpool, Powys  SY21 7JF
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
13/4/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Cyfeilio i ddawnswyr Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
13/4/2020
19.30 - 21.30
Playing for Aberystwyth Dancers
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Sesiwn Caerdydd
Y Goat Major

33 Stryd Fawr, Canol Caerdydd  CF10 1PU

Llun/Mon
13/4/2020
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Goat Major
33 High Street, Cardiff City Centre  CF10 1PU
Sesiwn Gan Bwyll
The Seven Stars Inn

Aberedw, Ger Llanfair-y-Muallt  LD2 3UW
Llun/Mon
20/4/2020
20.00
TASC Steady Session
The Seven Stars Inn
Aberedw, Nr Builth Wells  LD2 3UW
Sesiwn Bangor
Tafarn y Glôb, Stryd Albert
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Llun/Mon
20/4/2020
20.30-23.00
Bangor Session
The Globe Inn, Albert Street
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Sesiwn Caernarfon
Clwb Hwylio Caernarfon, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Llun/Mon
20/4/2020
20.30-23.00
Caernarfon Session
Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas,Sgwâr Eldon,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1RD
Mer / Wed
15/4/2020
19.30-23.00
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, Eldon Square,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1RD
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
18/3/2020
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Werin Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
18/3/2020
21.00
Sesiwn #3 Welsh Session (3rd Wednesday)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath, Caerdydd  CF24 4TL
Iau/Thurs
19/3/2020
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath, Cardiff  CF24 4TL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
21/3/2020
10.30-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
20/4/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Cyfeilio i ddawnswyr Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
20/4/2020
19.30 - 21.30
Playing for Aberystwyth Dancers
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Sesiwn Caerdydd
Y Goat Major

33 Stryd Fawr, Canol Caerdydd  CF10 1PU

Llun/Mon
20/4/2020
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Goat Major
33 High Street, Cardiff City Centre  CF10 1PU
Sesiwn Gan Bwyll
The Seven Stars Inn

Aberedw, Ger Llanfair-y-Muallt  LD2 3UW
Llun/Mon
20/4/2020
20.00
TASC Steady Session
The Seven Stars Inn
Aberedw, Nr Builth Wells  LD2 3UW
Sesiwn Bangor
Tafarn y Glôb, Stryd Albert
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Llun/Mon
20/4/2020
20.30-23.00
Bangor Session
The Globe Inn, Albert Street
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Sesiwn Caernarfon
Clwb Hwylio Caernarfon, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Llun/Mon
20/4/2020
20.30-23.00
Caernarfon Session
Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Sesiwn Caernarfon (Anglesey Arms)
Tafarn yr Anglesey Arms, Yr Harbwr
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Maw/Tues
21/4/2020
20.30-23.00
Caernarfon (Anglesey Arms) Session
The Anglesey Arms, Harbour Front
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
25/4/2020
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/4/2020
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
30/4/2020
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN

Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gwetihdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg yn gyson ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.

Go to our blog to see the activities that have been supported.
Follow this website to find out about Clera workshops and sessions that are running regularly across Wales, and also as a source of
tunes to play.


Ymholiadau cyffredinol:
meurig@sesiwn.com
02920 626300
Mike Lease
Meurig Williams

General enquiries:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am wybodaeth Clera
Logo Clera
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo