CLERA
Cymdeithas Offerynnau
Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Digwyddiadur Clybiau Alawon
Sesiynau
ALAWON Cysylltiadau
HOME BLOG Tune Clubs
Sessions
TUNES Contacts

Dyddiadur
Gweithdy

Events diary
Ebrill 2017

April

Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
29/4/2017
12.00- 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL

Mai 2017

May

Dwylo ar y Delyn, Cymdeithas Gwenynen Gwent
Neuadd Llan-ffwyst, Lôn yr Eglwys, Llanffwyst
Y Fenni  NP7 9LP

Llun/Mon
1/5/2017
10.00-16.00
A Day to Play the harp Lady Llanover Society
Llanfoist Village Hall, Church Lane, Llanfoist
Abergavenny  NP7 9LP
Sesiwn Caerdydd (2il a 4ydd  pob mis)
Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
1/5/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  - 1st, 3rd, 5th Monday
The City Arms (opposite Millennium Stadium)
10-12 Quay Street, Cardiff  CF10 1EA
Sesiwn Caernarfon
Clwb Hwylio Caernarfon, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Llun/Mon
1/5/2017
20.30-23.00
Caernarfon Session
Royal Welsh Yacht Club, Porth-yr-Aur
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Sesiwn Tredegar, Ail nos Lun y nis
Tafarn y Nag's Head , Tafarnaubac
h
Tredegar NP22 3AP

Maw/Tues
2/5/2017
10.00-16.00
Tredegar Session 1st, Tuesday
The Nag's Head Inn , Tafarnaubach
Tredegar  NP22 3AP
Sesiwn yr Wyddgrug
Bar Gwin y Delyn, 3 Stryd y Brenin
YR WYDDGRUG  CH7 1LA
Merch/Wed
3/5/2017
20.30-23.00
Mold Session
Delyn Wine Bar, 3 King Street
MOLD   CH7 1LA
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
4/5/2017
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
6/5/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
6/5/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Sesiwn Caerdydd (2il a 4ydd  pob mis)
Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG

Llun/Mon
8/5/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  (2nd & 4th of the month)
Butcher's Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Sesiwn Bangor
Gwesty'r Waverley, 10 Station Road
BANGOR, Gwynedd  LL57 1LZ
Llun/Mon
8/5/2017
21.00-23.00
Bangor Session
The Waverley Hotel, 10 Station Road
BANGOR, Gwynedd  LL57 1LZ
Sesiwn Caernarfon (Anglesey Arms)
Tafarn  yr Anglesey Arms, Yr Harbwr
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Maw/Tues
9/5/2017
20.30-23.00
Caernarfon (Anglesey Arms) Session
The Anglesey Arms, Harbour Front
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Sesiwn Maentwrog
Gwesty'r Oakeley Arms, Tan y Bwlch
Maentwrog, Gwynedd  LL41 3YU
Merch/Wed
10/5/2017
20.30-23.00
Maentwrog Session
Oakeley Arms Hotel, Tan y Bwlch
Maentwrog, Gwynedd  LL41 3YU
Sesiwn Llanilltud Fawr
The Old Swan, Stryd yr Eglwys,
Llanilltud Fawr  CF61 1SB
Iau/Thurs
11/5/2017
19.30-23.00
Llantwit Major Session
The Old Swan, Church Street,
Llantwit Major  CF61 1SB
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
13/5/2017
10.00-12.00
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
13/5/2017
13.00-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Sesiwn Caerdydd -1af, 3ydd, 5ed nos Lun y mis
The City Arms (gyferbyn Stadiwm y Principality)

10-12 Quay Street, Caerdydd  CF10 1EA

Llun/Mon
15/5/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  - 1st, 3rd, 5th Monday
The City Arms (opposite Millennium Stadium)
10-12 Quay Street, Cardiff  CF10 1EA
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Gwesty Siôr III, Penmaenpŵl,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Mer / Wed
17/5/2017
19.30-23.00
Sesiwn Ioan Rhagfyr
George III Hotel, Penmaenpool,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath, Caerdydd  CF24 4TL
Iau/Thurs
18/5/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath, Cardiff  CF24 4TL

Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
20/5/2017
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Sesiwn Caerdydd (2il a 4ydd  pob mis)
Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
22/5/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  (2nd & 4th of the month)
Butcher's Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Clwb Alawon Cas-gwent
Gwesty'r Castle View,
16 Bridge Street,
Cas-gwent  NP16 5EZ
Iau/Thurs
25/5/2017
19.00-20.00
Chepstow Tune Club
The Castle View Hotel,
16 Bridge Street,
Chepstow  NP16 5EZ
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms, Heol Goch
Pentyrch, CAERDYDD  CF15 9PN
Iau/Thurs
25/5/2017
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms, Heol Goch,
Pentyrch, CARDIFF  CF15 9PN
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
27/5/2017
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Sesiwn Caerdydd -1af, 3ydd, 5ed nos Lun y mis
The City Arms (gyferbyn Stadiwm y Principality)

10-12 Quay Street, Caerdydd  CF10 1EA

Llun/Mon
29/5/2017
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  - 1st, 3rd, 5th Monday
The City Arms (opposite Millennium Stadium)
10-12 Quay Street, Cardiff  CF10 1EA
Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gâr   SA20 0JP
Maw/Tues 
30/5/2017
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon, 30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau a gynhaliwyd
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu gwetihdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg yn gyson ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.

Go to our blog to see the activities that have been supported.
Follow this website to find out about Clera workshops and sessions that are running regularly across Wales, and also as a source of
tunes to play.

Ymholiadau cyffredinol:
meurig@sesiwn.com
02920 626300
Mike Lease
Meurig Williams

General enquiries:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo