CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Dyddiadur Sesiynau Gwybodaeth Alawon Cysylltiadau
HOME Events Diary
Sessions Information Tunes Contacts

Clybiau
Alawon
dros Gymru
Gweithdy

Tune
Clubs
across Wales

Os hoffech ymuno Chlwb Alawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch Meurig Williams ar: meurig@sesiwn.com.
Rhestrir isod mewn ardalau y clybiau alawon sydd eisoes yn rhedeg.

If you would like to get involved in attending or running a Tune Club then please contact: Meurig Williams on meurig@sesiwn.com.
Tune clubs already running are listed by region below.


Clybiau Alawon y Gogledd-orllewin

North-west Tune clubs


Clybiau Alawon y  Gogledd-ddwyrain

North-east  Tune clubs

Clwb Alawon y Ffin, Llansilin
Neuadd y Plwyf

Llansilin, Croesoswallt SY10 7QB
Maw/Tues
5/3/2024
19.00
Border Tune Club Llansilin
Parish Room
Llansilin, Oswestry SY10 7QB

Clybiau Alawon y  Canolbarth

Mid-Wales Tune clubs

Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 9BN
Iau 1af/
1st Thurs
misol/monthly
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn,
LONGTOWN, Herefordshire   HR2 9BN

Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn
Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH
Ceredigion  SY23 3QZ

Llun/Mon
wythnosol
/weekly
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall
Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH
Ceredigion  SY23 3QZ
Sesiwn Gan Bwyll
The Seven Stars Inn

Aberedw, Ger Llanfair-y-Muallt  LD2 3UW
Cyswllt: Louise Williams - 01982 551116
3ydd Llun/
3rd Mon

20.00
TASC Steady Session
The Seven Stars Inn
Aberedw, Nr Builth Wells  LD2 3UW
Contact: Louise Williams - 01982 551116

Clybiau Alawon y  De-ddwyrain

South-east Tune clubs

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Cyswllt: Mike Edwards - mike.edwards@sesiwn.com
Maw olaf/
last Tues

misol/monthly
18.30-20.00
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Contact: Mike Edwards -  mike.edwards@sesiwn.com
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Stryd Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
cyswllt: Jeff Jones - jeff@jeffbox.co.uk
3ydd Mer / 3rd Wed
19/2/2020
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Contact: Jeff Jones - jeff@jeffbox.co.uk
Clwb Alawon Llanilltud Fawr

Cyswllt: Rob Bradshaw - rob@sesiwn.com
Sad 1af neu 3ydd/
1st or 3rd Sat

misol/monthly
13.00 - 17.00
Llantwit Major Tune Club

Contact: Rob Bradshaw - rob@sesiwn.com
Clwb Alawon Magwyr

Cyswllt: Jo Fenton
Sad 1af / 1st Sat
misol/monthly
14.00 - 16.00
Magor Tune Club

Contact: Jo Fenton
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar,
10 Stryd Haearn
Tredegar  NP22 3RJ
Cyswllt: Mike McCann
2il Sad/2nd Sat
misol/monthly
10.00 - 12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library
, 10 Iron Street,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Contact: Mike McCann
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd,
Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
3yd (a 5ed)  Sul/
3rd (&5th) Sun

misol/monthly
14.00 - 16.00
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, Griffithstown,
Pontypool  NP4 5DJ

Gweithdai'r De-orllewin

South-west Tune clubs

Clwb Alawon Tywi - ddim yn rhedeg dros dro
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir Gr   SA20 0JP
Cyswllt:  Helen Adam -  helen@sesiwn.com

wythnos 4 week 4
19.30-21.00
Tywi Tune Club - temporarily suspended
The Half Moon,
30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Contact:  Helen Adam -  helen@sesiwn.com
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn
Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH
Ceredigion  SY23 3QZ

Llun/Mon
wythnosol
/weekly
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall
Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH
Ceredigion  SY23 3QZ
Clwb Alawon Traddodiadol Abergwaun a'r Wdig
Clwb Gwŷr rheilffordd Abergwaun a'r Wdig,
Brodog Terrace
ABERGWAUN  SA65 9NP
Iau/Thurs
wythnosol
/weekly
19.30-21.30
Fishguard and Goodwick Welsh Music Club
Fishguard & Goodwick Railwaymens' Club,
Brodog Terrace
FISHGUARD  SA65 9NP
Clwb Alawon y Gwachel
Tafarn y Gwachel,
123 Stryd Herbert
Pontardawe   SA8 4ED
3ydd Maw/
3rd Tues

misol/monthly
18.30-20.00
Sesh Fach y Gwachel
The Pontardawe Inn,
123 Herbert Street

Pontardawe   SA8 4ED


Cliciwch yma i ymaelodi Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
If you would like to get involved in attending or running a Tune Club then please contact: Meurig Williams on meurig@sesiwn.com.
 Clera membership
Click here to find out about Clera today

HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo