CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Sesiwn dros Gymru
CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Digwyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur Alawon GWYBODAETH
HOME Events Diary
Tune Clubs
Blog TUNES INFORMATION

Cysylltiadau
gweithdy

Contacts

Cydlynydd
Trefnydd ardal Caerdydd

Meurig Williams
meurig@sesiwn.com
Meurig

Co-ordinator
Cardiff area organiser

Trefnydd
ardal y De-orllewin


Helen Adam
helen@sesiwn.com
Helen

South-west
area organiser

Trefnydd
ardal y Gogledd-ddwyrain

Terry Duffy

terry@sesiwn.com
Terry

Nor
th-east
area organiser

Trefnydd

ardal y De-ddwyrain

kate Strudwick

kate@sesiwn.com
Kate

Sou
th-east
area organiser

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI BLOG ALAWON GWYBODAETH
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS BLOG TUNES INFORMATION
WG logo
ACW logo
Lottery logo