CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Sesiwn dros Gymru
CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN DIGWYDDIADUR SESIYNAU GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
SESSIONS INFORMATION TUNES CONTACTS

Gweithdai
a Sesiynau
Gweithdy

Workshops
and Sessions

Digwyddiadau'r gorffennol

Past events

Gweithdy Bangor
Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant,
Ffordd Penrhos, BANGOR LL57 2AX.
Sad/Sat
17/4/2013
13.30-17.30
Bangor Workshop
Berea Newydd, Dewi Sant Avenue,
Penrhos Road, BANGOR LL57 2AX

Gweithdai'r Gogledd-orllewin

North-west Workshops

Gweithdy Llanberis
Amgueddfa Lechi Cymru, Parc Wledig Padarn,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Sul / Sun
25/3/2012
12.00-15.30
Llanberis Workshop
Welsh Slate Museum, Padarn Country Park,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Gweithdy Llanberis
Amgueddfa Lechi Cymru, Parc Wledig Padarn,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Sul / Sun
22/4/2012
13.00-16.30
Llanberis Workshop
Welsh Slate Museum, Padarn Country Park,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
18/5/2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gweithdy Llanberis
Amgueddfa Lechi Cymru, Parc Wledig Padarn,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Sad / Sat
19/5/2012
13.00-16.30
Llanberis Workshop
Welsh Slate Museum, Padarn Country Park,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Gweithdai a Sesiynau Tŷ Gwerin
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru,

Parc Glynllifon, CAERNARFON  LL54 5DY
Wythnos/Week
4 - 9/6/2012
10.00-15.00
Tŷ Gwerin Workshops and Sessions
Tŷ Gwerin, Urdd National Eisteddfod

Glynllifon Park, CAERNARFON  LL54 5DY
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
15/6/2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
13/7/2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gweithdy'r Sesiwn Fawr
Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square,
DOLGELLAU, Gwynedd  :LL40 1PU
Sad / Sat
21/7/2012
13.30-17.00
Workshop at Sesiwn Fawr
Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1PU
Gweithy Alawon Felin Uchaf
Y Tŷ Crwn, Canolfan Addysg y Felin Uchaf, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Gwe / Fri
17/8/2012
19.00-20.30
Felin Uchaf Tune Workhop
The Round House, Felin Uchaf Educational Centre, Rhoshirwaun,
PWLLHELI, Gwynedd  LL53 8HS
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gwe / Fri
11/1/2013
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gweithdy Bangor
Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant,
Ffordd Penrhos, BANGOR LL57 2AX
Sad / Sat
19/1/2013
13.30-17.30
Bangor Workshop
Berea Newydd, Dewi Sant Avenue,,
Penrhos Road, BANGOR LL57 2AX
Clwb Alawon Llŷn, Abersoch
Neuadd y Pentre, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR
Gwe / Fri
15/2/2013
19.00-20.30
Llŷn Tune Club, Abersoch
Village Hall, Lon Gwydryn
ABERSOCH  LL53 7HR

Gweithdai'r Gogledd-ddwyrain

North-east Workshops

Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
31/3/2012
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place
DENBIGH  LL16 3TS
Sesiwn dafarn o7 yr hwyr ymlaen yn y Gobaith ac Angor,
94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
31/3/2012
19.00-22.00
Pub session from 19.00 onwards in the Hope and Anchor
94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri, DINBYCH  LL16 3TS
Sesiwn Dafarn Draddodiadol i ddilyn
yn y Gobaith ac Angor, 94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
Sad / Sat
13.30-17.00
12/5/2012
19.00-22.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place, DENBIGH  LL16 3TS
Traditional Pub Session to follow
in the Hope and Anchor, 94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
14/7/2012
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place
DENBIGH  LL16 3TS
Sesiynau a gwersi Tegeingl
Clwb Rygbi'r Wyddgrug
,  Ffordd Caer,
YR WYDDGRUG, Sir y Fflint  CH7 1UF
Penwythnos/Weekend
17-19/8/2012
10.00 - 17.00
Lessons and sessions at the Tegeingl Festival
Mold Rugby Club,  Chester Road,
MOLD, Flintshire  CH7 1UF
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sesiwn Dafarn Draddodiadol i ddilyn
yn y Gobaith ac Angor, 94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
Sad / Sat
8/9/2012
13.30-17.00

19.00-22.30
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Traditional Pub Session to follow
in the Hope and Anchor, 94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sesiwn Dafarn Draddodiadol i ddilyn
yn y Gobaith ac Angor, 94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
Sad / Sat
6/10/2012
13.30-17.00

19.00-22.30
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Traditional Pub Session to follow
in the Hope and Anchor, 94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sesiwn Dafarn Draddodiadol i ddilyn
yn y Gobaith ac Angor, 94 Vale Street, Dinbych  LL16 3BW
Sad / Sat
10/11/2012
13.30-17.00

19.00-22.30
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS
Traditional Pub Session to follow
in the Hope and Anchor, 94 Vale Street, Denbigh  LL16 3BW
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, Maes y Ffatri
DINBYCH  LL16 3TS
Sul / Sun
27/1/2013
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place,
DENBIGH  LL16 3TS

Gweithdai'r De-ddwyrain

South-east Workshops

Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon
Heol yr Eglwys
BLAENAFON, Torfaen  NP4 9AE
Sad / Sat
24/3/2012
13.00-16.30
Blaenafon World Heritage Centre
Church Road
BLAENAVON  NP4 9AE
Canolfan y Twyn
Y Twyn
CAERFFILI CF38 1JL
Sad / Sat
31/3/2012
14.00-17.00
The Twyn Centre
The Twyn
CAERPHILLY  CF38 1JL
Cymdeithas Gwenynen Gwent - 'Dwylo ar y Delyn'
£12, blasu am ddim,  Canolfan Sant Mihangel, Pen-y-Pound,

Y Fenni, Sir Fynnwy  NP7 5UD
Sad / Sat
21/4/2012
10.00-17.00
'Hands on Harp' - Lady Llanover Society - £12, free taster
St. Michael's Centre, Pen-y-Pound,
Abergavenny, Monmouthshire  NP7 5UD
Gweithdy Tŷ Tredegar
Gŵyl Gwerin Tŷ Tredegar, Tŷ a Pharc Gwledig Tŷ Tredegar
CASNEWYDD   NP10 8YW
Sad / Sat
19/5/2012
11.30 - 16.00
Tredegar House Workshop
Tredegar House Folk Festival, Tredegar House and Country Park
NEWPORT   NP10 8YW
Gweithdy Sain Ffagan
Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru
CAERDYDD  CF5 6XB
Sul / Sun
27/5/2012
10.30-15.00
St Fagans Workshop
St Fagans: National History Museum
CARDIFF  CF5 6XB
Gartholwg Workshop
Canolfan Dysgu Gartholwg, Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys.
PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Sad / Sat
16/6/2012
10.30-14.30
Gartholwg Workshop
Gartholwg Learning Centre, Saint Illtyd's Road, Church Village,
PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Dosbarthiadau pibgorn yn Pibfest - Y Gŵyl Pibgyrn
Pontsticill, ger MERTHYR TUDFUL  CF48 2UN
Sad / Sat
23/6/2012
10.00-16.00
Pibgorn classes in Pibfest - The Pibgorn Festival
Pontsticill, near MERTHYR TYDFIL  CF48 2UN
Dosbarthiadau dechreuwyr yn Ffiliffest
Castell Caerffili,
CAERFFILI  CF83 1JD
Sul / Sun
1/7/2012
11.00-16.00
Beginners' classes in Ffiliffest
Caerphilly Castle,
CAERPHILLY  CF83 1JD
Gweithdy Merthyr Tudful
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TUDFUL  CF47 8UB
Sad / Sat
14/7/2012
11.00-15.00
Merthyr workshop
Canolfan Soar, Pontmorlais
MERTHYR TYDFIL  CF47 8UB
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
24/7/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Measure Inn,
63-65 Newport Road, CALDICOT  NP26 4BR
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
31/7/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Measure Inn,
63-65 Newport Road, CALDICOT  NP26 4BR
Gweithdai a Sesiynau Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg
Hen Faes Awyr Llandw, Bro Morgannwg,  CF71 7PB

4-11/8/2012
10.00-17.00
Tŷ Gwerin Workshops and Sessions
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg
The Old Airfield, Llandow, Vale of Glamorgan,  CF71 7PB
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
7/8/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Measure Inn, 63-65 Newport Road
CALDICOT  NP26 4BR
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
14/8/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Measure Inn, 63-65 Newport Road
CALDICOT  NP26 4BR
Gweithdai Haf Gwent
Tafarn y Mesur, 63-65 Heol Casnewydd,
CIL-Y-COED   NP26 4BR
Maw/Tues
21/8/2012
10.30-12.30
Gwent Summer Workshops
Function rooms at The Measure Inn, 63-65 Newport Road
CALDICOT  NP26 4BR
Gweithdy'r Gelli
Theatr y Globe,
Y Gelli Gandryll, Powys   HR3 5BG
Sad / Sat
29/9/2012
13.30-17.30
Hay Workshop
The Globe Theatre,
Hay-on-Wye, Powys HR3 5BG
Gweithdy Bro Morgannwg
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad / Sat
6/10/2012
13.00-17.00
Vale of Glamorgan Workshop
The Old School, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ
Gweithdy Blaenafon
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon, Heol yr Eglwys
BLAENAFON, Torfaen  NP4 9AE
Sul / Sun
14/10/2012
10.30-15.45
Blaenavon Workshop
Blaenavon World Heritage Centre, Church Road
BLAENAVON  NP4 9AE
Gweithdy Ifor Bach
Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street
CAERDYDD  CF10 1BR
Sad / Sat
17/11/2012
11.00-15.30
The Ifor Bach Workshop
Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street
CARDIFF  CF10 1BR
Gweithdy Blaenafon
Canolfan Treftadaeth Byd Blaenafon, Heol yr Eglwys
BLAENAFON, Torfaen  NP4 9AE
Sul / Sun
25/11/2012
10.30-15.45
Blaenavon Workshop
Blaenavon World Heritage Centre, Church Road
BLAENAVON  NP4 9AE
Gweithdy Gartholwg
Canolfan Dysgu Gartholwg, Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys.
PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Sad / Sat
1/12/2012
10.30-15.00
Gartholwg Workshop
Gartholwg Learning Centre, Saint Illtyd's Road, Church Village,
PONTYPRIDD  CF38 1RQ
Gweithdy Bro Morgannwg
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad / Sat
8/12/2012
13.00-17.00
Vale of Glamorgan Workshop
The Old School, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan 
CF61 1RZ
Gweithdy Plygain gydag Arfon, Sioned a Stephen
Ystafell Japan, Canolfan Mileniwm Cymru,
BAE CAERDYDD  CF10 5AL
Sul / Sun
9/12/2012
13.00-15.30
Plygain Carols Workshop with Arfon, Sioned and Stephen
Japan Room, Wales Millennium Centre
Bute Place, CARDIFF BAY  CF10 5AL
Gweithdy Bro Morgannwg
Yr Hen Ysgol, Wine Street
LLANILLTUD FAWR, Bro Morgannwg  CF61 1RZ
Sad / Sat
26/1/2013
13.00-17.00
Vale of Glamorgan Workshop
The Old School, Wine Street,
LLANTWIT MAJOR, Vale of Glamorgan  CF61 1RZ
Gweithdy Sain Ffagan
 Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, CAERDYDD  CF5 6XB
Sad / Sat
23/2/2013
10.00-14.30
St Fagans Workshop
National History Museum
St Fagans, CARDIFF  CF5 6XB

Gweithdai'r De-orllewin

South-west Workshops

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
LLANARTHNE
Sir Gaerfyrddin  SA32 8HG
Iau / Thurs
1/3/2012
14.00-15.30
The National Botanic Garden of Wales
LLANARTHNE
Carmarthenshire  SA32 8HG
Gweithdy chwarae i golcswyr ar ddydd Sul dathlu Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwol, ABERTAWE  SA1 3RD
Sul / Sun
6/5/2012
10.30-12.00
Playing for cloggers workshop in the Calan Mai Folk Day
National Waterfront Museum
Oystermouth Road, Maritime Quarter, SWANSEA  SA1 3RD
Gweithdy Abergwaun
Gŵyl Gwerin Abergwaun
ABERGWAUN  SA65 9HU
Llun / Mon
4/6/2012
10.00-11.30
Fishguard Workshop
Fishguard Festival
FISHGUARD  SA65 9HU
Gweithdy'r Dre-fach, Amgueddfa Wlân Cymru,
Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
LLANDYSUL, Sir Gaerfyrddin  SA44 5UP
Sad / Sat
16/6/2012
13.30-15.30
National Wool Museum
Dre-Fach Felindre, near Newcastle Emlyn
LLANDYSUL,  Carmarthenshire SA44 5UP
Gweithdai Cymreig Gŵyl Afon Cleddau - Cerdd ar y Cei
Canolfan Cymuned Picton, Freemans Way,
HWLFFORDD  SA61 1UG
Twmpath Dawns
Cyngerdd ar y Cei
gyda Calan a Lowri Evans
Sul / Sun
16/9/2012
14.00-17.00
17.00-18.00
19.00-22.00
Afon Cleddau Festival - Music on the Quay Workshops
Picton Community Centre, Freemans Way
HAVERFORDWEST  SA61 1UG
Twmpath Dawns
Cyngerdd ar y Cei
gyda Calan a Lowri Evans
Gweithdy Abertawe
Tŷ Tawe, 9 Stryd Cristina,
ABERTAWE   SA1 4EW
Sad / Sat
29/9/2012
14.00-17.00
Swansea Workshop
Tŷ Tawe, 9 Christina Street
SWANSEA  SA1 4EW
Gweithdy'r Dre-fach, Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre,
ger Castellnewydd Emlyn
LLANDYSUL, Sir Gaerfyrddin  SA44 5UP
Sad / Sat
6/10/2012
13.30-15.30
Dre-fach Workshops, National Wool Museum, Dre-Fach Felindre,
near Newcastle Emlyn
LLANDYSUL, Carmarthenshire  SA44 5UP
Penwythnos hir Werin - Yr Arbrawf Mawr
Canolfan Stagbwll,
Ystad Stagbwll, Stagbwll
ger PENFRO, Sir Benfro SA71 5DQ
Iau-Sul
Thurs-Sun
1-4/11/2012
Long weekend of Folk - The Big Experiment
Stackpole Centre, Stackpole Estate, Stackpole
near PEMBROKE, Pembrokeshire SA71 5DQ
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Ffordd Ystumllwynarth,
Ardal Forwol, ABERTAWE  SA1 3RD
Taith Iaith
Gweithdy'r Glannau
Sad / Sat
10/11/2012
10.30-11.30
14.00-15.30
National Waterfront Museum, Oystermouth Road,
Maritime Quarter, SWANSEA  SA1 3RD
Welsh singing tour
Waterfront Workshop
Gweithdy Aberystwyth gyda Robin HuwBowen
Ysgol Rhydypennau,
BOW STREET, Ceredigion  SY24 5AD
Sad / Sat
23/2/2013
10.00-16.00
Aberystwyth Workshop with Robin Huw Bowen
Rhydypennau School,
BOW STREET, Ceredigion  SY24 5AD
Sesiwn gyflawni Sesiwn dros Gymru
Gardd Fotanig Genedlaethol Cymru
LLANARTHNE, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Gwen/Fri
1/3/2013
11.30-15.30
Sesiwn dros Gymru closing session
National Botanic Garden of Wales

LLANARTHNE, Carmarthenshire, SA32 8HG

Sesiynau ledled Gymru

Sessions across Wales


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today

HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo