CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru
Sesiwn dros Gymru
CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Dyddiadur Clybiau Alawon
Gwybodaeth ALAWON Cysylltiadau
HOME Events Diary
Tune Clubs
Information TUNES Contacts
Sesiynau
ar draws
Cymru
Gweithdy
Sessions
across
Wales

Sesiynau a chlybiau alawon
sy'n chwarae alawon traddodiadol

Regular sessions and tune clubs
playing Welsh tunes

Anelwn at gadw'r rhestr hwn yn gyfoes.
Os ydych am ychwanegu eich sesiwn chi ato neu os oes angen newid manylion, yna e-bostiwch meurig@sesiwn.com.

We aim to keep this list up-to-date.
If you would like to add your session to this list or would like any details changed, please e-mail meurig@sesiwn.com.
Gogledd-orllewin

North-west

Sesiwn Caernarfon
Clwb Hwylio Brenhinol Cymreig Caernarfon,
Porth-yr-Aur

CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Cyntaf a thrydydd nosLun y mis
First and third Monday of the month
20.30-23.00
Caernarfon Session
Royal Welsh Yacht Club,
Porth-yr-Aur

CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1SN
Sesiwn Caernarfon (Anglesey Arms)
Tafarn  yr Anglesey Arms
Yr Harbwr
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Trydydd nos Fawrth y mis
Third Tuesday of the month
20.30-23.00
Caernarfon (Anglesey Arms) Session
The Anglesey Arms
Harbour Front
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG

Sesiwn Bangor
Tafarn y Glôb, Stryd Albert
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Nos Lun 1 a 3
y mis

1st&3rd Mon of the month
21.00-23.00
Bangor Session
The Globe Inn, Albert Street
BANGOR, Gwynedd  LL57 2EY
Sesiwn Nant Peris
Y Faenol Arms,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Yn segur ar hyn o bryd
Nos Lun olaf
y mis
Last Monday of the month
20.30-23.00
Nant Peris Session
Faenol Arms,
LLANBERIS, Gwynedd  LL55 4TY
Currently suspended
Sesiwn Maentwrog
The Grapes Hotel, Maentwrog,
Gwynedd  LL41 4HN
2il  nos Ferch y mis
2nd Wed of the month
20.30-23.00
Maentwrog Session
The Grapes Hotel,  Maentwrog,
Gwynedd  LL41 4HN
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, Sgwâr Eldon,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1RD
Gweler Facebook - Sesiwn Ioan Rhagfyr
Trydydd nos Fercher bob mis
Third Wednesday
each month
19.30-23.00
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, Sgwâr Eldon,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1RD
Check Facebook - Seisiwn Ioan Rhagfyr
Sesiwn yr Hogyn Du
Black Boy Inn, Northgate Street
CAERNARFON,
Gwynedd  LL55 1RW
Nos Iau
cyntaf
y mis
First
Thursday
of month 
19.30-23.00
Black Boy Session
Black Boy Inn, Northgate Street
CAERNARFON,
Gwynedd  LL55 1RW

Gogledd-ddwyrain

North-east

Sesiwn yr Wyddgrug
Bar Gwin y Delyn, 3 Stryd y Brenin
YR WYDDGRUG
CH7 1LA
Nos Fercher cyntaf y mis
First Wed
of the month
20.30-23.00
Mold Session
Delyn Wine Bar, 3 King Street
MOLD 
CH7 1LA

De-ddwyrain

South-east

Sesiwn Tredegar, 3ydd Nos Fawrth y mis
Tafarn y Nag's Head , Tafarnaubach
Tredegar NP22 3AP
Nos Lun
cyntaf
1st
Monday

20.00-22.30
Tredegar Welsh session 3rd Tuesday
The Nag's Head Inn , Tafarnaubach
Tredegar  NP22 3AP
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Nos Iau
cynaf

y mis
1st
Thursday
of month 
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT
Sesiwn Caerdydd -1af, 3ydd, 5ed  nos Lun y mis
The Old Market Tavern (ger y Farchnad)
20-21 Trinity Street, Canol Caerdydd  CF10 1BH

1, 3, (5) Nos Lun y mos
1, 3, (5) Mon in the month
20.30-23.00
Cardiff Welsh session - 1st, 3rd, 5th Monday of the month
The Old Market Tavern (near the Market)
20-21 Trinity Street, Cardiff City Centre  CF10 1BH
Sesiwn Caerdydd
Tafarn Treganna, 160-162 Cowbridge Rd East,
Treganna, Caerdydd  CF11 9ND
2il, 4ydd
nos Lun

2nd, 4th, Monday
20.30-23.00
Cardiff Session
Tafarn Treganna, 160-162 Cowbridge Rd East,
Canton, Cardiff   CF11 9ND
Sesiwn Llanilltud Fawr
The Old Swan,
Stryd yr Eglwys,
Llanilltud Fawr  CF61 1SB
Ail
nos Iau
bob mis
Second
Thursday
of month 
20.30-23.00
Llantwit Major Session
The Old Swan,
Church Street,
Llantwit Major  CF61 1SB
Sesiwn Y Clas-ar-Wy
The Harp Inn,
Y CLAS-AR-WY
Powys
HR3 5NR
Nos
Sadwrn
cyntaf
y mis

First Saturday
of the month
20.30-23.00
Glasbury Session
The Harp Inn,
GLASBURY-ON-WYE
Powys
HR3 5NR

Sesiwn Cymro-Galisiadd
Yr Albany, 105 Donald Street
Y Rhath,
Caerdydd  CF24 4TL
Trydydd
nos Iau
bob mis
Third
Thursday
of month 
20.30-23.00
Cardiff Welsh-Galician Session
The Albany, 105 Donald Street,
Roath,
Cardiff  CF24 4TL
Sesiwn Pentyrch
Y Lewis Arms,
Heol Goch
Pentyrch,
CARDIFF
CF15 9PN
Nos
Iau
olaf
y mis

Last Thursday
of the month
20.30-23.00
Pentyrch Session
The Lewis Arms,
Heol Goch,

Pentyrch,
CARDIFF
CF15 9PN

De-orllewin

South-west

Clwb Alawon Aberystwyth
IBERS Gogerddan, Llanbadarn,
ABERYSTWYTH  SY23 3RJ
Nos Lun cyntaf y mis
First Monday of the month
20.00-21.00
Aberystwyth Tune Club
IBERS Gogerddan, Llanbadarn,
ABERYSTWYTH  SY23 3RJ
Sesiwn Tŷ Tawe
Tŷ Tawe, 9 Christina Street,
ABERTAWE   SA1 4EW
Ail Nos Wener y mis
Second Fri
of the month
20.30-22.30
The Tŷ Tawe Session
Tŷ Tawe, 9 Christina Street,
SWANSEA   SA1 4EW
Sesiwn y Gŵyr
Capel Mount Pisgah, Parkmill,
GŴYR   SA3 2EH
Nos Fercher cyntaf y mis
First Wed of the month
20.00-22.30
Gower Session
Mount Pisgah Church,
GŴYR   SA3 2EH
Clwb Alawon Traddodiadol Abergwaun a'r Wdig
Clwb Gwŷr rheilffordd Abergwaun a'r Wdig,
Brodog Terrace
ABERGWAUN  SA65 9NP
Bob
nos Iau
Every
Thursday
19.30-21.30
Fishguard and Goodwick Welsh Music Club
Fishguard & Goodwick Railwaymens' Club,
Brodog Terrace
FISHGUARD  SA65 9NP

Llundain

London

Sesiwn agored yn bar Canolfan Cymry Llundain
157-163 Gray's Inn Road
Llundain   WC1X 8UE
Nos Faw 1af y mis
1st Mon
of month
20.00-23.00
Open session at the London Welsh Centre bar
157-163 Gray's Inn Road
London WC1X 8UE

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today

HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI GWYBODAETH ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS INFORMATION TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo