Sesiwn Caerdydd

Cardiff Session

Pob
nos Lun
 
2019

Every Monday

Nôl - Back

Mae Sesiwn Caerdydd
yn cwrdd bob
nos Lun
yn y Goat Major

33 Stryd Fawr
Canol Dinas Caerdydd
CF10 1PU
(gyferbyn â'r mnediad i'r castell)
o 8.00yh tan 10.30yh

The Cardiff Session meets every Monday
at the
Goat Major
33 High Street
Cardiff City Centre
CF10 1PU
(opposite the castle entrance)
from 8.00pm to 10.30pm


Trefnydd
Meurig Williams
meurig@sesiwn.com
Organiser


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Nôl - Back