CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
HAFAN Dyddiadur Clybiau Alawon
Gwybodaeth Alawon Cysylltiadau
HOME Events Diary
Tune Clubs
Information Tunes Contacts

Digwyddiadur
Sesiynau
a Gweithdai
Gweithdy

Session
and Workshop
blog
Dosbarthiadau, gweithdai a chlybiau alawon
cynhaliwyd ar draws Gymru


Classes, sessions and tune clubs
held across Wales


Chwefror 2024

February

Cerdd a Chanu Cymraeg yn Bar Chapter
 
Canolfan Celfyddydau Chapter, Market Road
Treganna,  CAERDYDD  CF5 1QE
Maw/Tues
27/2/2024
20.00-22.00
Welsh Music and Song in the bar at Chapter
Chapter Arts Centre, Market Road,
Canton, CARDIFF  CF5 1QE
Sesiwn Fach y Gwachel
Tafarn Pontardawe, 123 Stryd Herbert St, Alltwen,
Pontardawe, Abertawe   SA8 4ED
Maw/Tues
27/2/2024
19.00-21.00
Sesiwn Fach y Gwachel
The Pontardawe Inn, 123 Herbert St, Alltwen
Pontardawe, Swansea   SA8 4ED
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
27/2/2024
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
26/2/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL
Llun/Mon
26/2/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
21/2/2024
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
21/2/2024
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Cerdd a Chanu Cymraeg yn Bar Chapter
 
Canolfan Celfyddydau Chapter, Market Road
Treganna,  CAERDYDD  CF5 1QE
Maw/Tues
20/2/2024
20.00-22.00
Welsh Music and Song in the bar at Chapter
Chapter Arts Centre, Market Road,
Canton, CARDIFF  CF5 1QE
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
19/2/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
19/2/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL

Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
17/2/2024
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Gweithdy Clera - dau ddosbarth - dechreuwyr
a phrofiadol - Canolfan Naylor Leyland
55 Well St, Rhuthun LL15 1AF
Sad / Sat
17/2/2024
10.00-15.00
Clera workshop - two classes - beginners
and experienced players at
Naylor Leyland Centre

55 Well St, Ruthin LL15 1AF
Cerdd a Chanu Cymraeg yn Bar Chapter
 
Canolfan Celfyddydau Chapter, Market Road
Treganna,  CAERDYDD  CF5 1QE
Maw/Tues
13/2/2024
20.00-22.00
Welsh Music and Song in the bar at Chapter
Chapter Arts Centre, Market Road,
Canton, CARDIFF  CF5 1QE
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
12/2/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth   SY23 3QX
Llun/Mon
12/2/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
Aberystwyth   SY23 3QX
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
11/2/2024
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
7/2/2024
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Clwb Alawon y Ffin, Llansilin
Neuadd y Plwyf

Llansilin, Croesoswallt SY10 7QB
Maw/Tues
6/2/2024
19.00
Border Tune Club Llansilin
Parish Room
Llansilin, Oswestry SY10 7QB
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
5/2/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
5/2/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
1/2/2024
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Ionawr 2024

January

Sesiwn Fach y Gwachel
Tafarn Pontardawe, 123 Stryd Herbert St, Alltwen,
Pontardawe, Abertawe   SA8 4ED
Maw/Tues
30/1/2024
19.00-21.00
Sesiwn Fach y Gwachel
The Pontardawe Inn, 123 Herbert St, Alltwen
Pontardawe, Swansea   SA8 4ED
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
30/1/2024
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL
Llun/Mon
29/1/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth   SY23 3QX
Llun/Mon
29/1/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
Aberystwyth   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL
Llun/Mon
29/1/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
22/1/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
22/1/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL

Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
20/1/2024
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
17/1/2024
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
17/1/2024
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
15/1/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
14/1/2024
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Hen Galan gyda'r Fari Lwyd a'r Twrch Trwyth
Dechrau yn y Pontcanna Inn,
Heol y Gadeirlan 19.00
Beverley 19.30,  Halfway Hotel 20.00

CAnu cymdeithasol yn y Victoria park Hotel
21.00
Gwen/Fri
12/1/2024
19.00-22.30
Hen Galan with Mari Lwyd and Twrch Trwyth
Pontcanna Inn, Cathedral Road 19.00,
Beverley 19.30, Halfway Hotel 20.00
Communal singing at the Victoria Park Hotel 21.00

Hen Galan gyda Thwmpath Aberystwyth
4yh Y Bandstand, 5.30yh Bottle & Barrel
6yh Yr Hen Lew Du (+sesiwn gwerin)
7.30yh Ship & Castle (+sesiwn gwerin)

Gwen/Fri
12/1/2024
16.00-21.30
Hen Galan with Twmpath Aberystwyth
4pm The Bandstand, 5.30pm Bottle & Barrel
6pm The old Blsck Lion (+session)
7.30yh Ship & Castle (+
session)
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
8/1/2024
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
8/1/2024
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
4/1/2024
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
3/1/2024
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN

Rhagfyr 2023

December

Sesiwn Zŵm Nadolig Clera
gyda Geraint, Meurig a Steve
Linc i bawb heb dâl - e-bostiwch post@clera.org
Mer / Wed
28/12/2022
19.30-21.00
Clera's Christmas Zoom Session
Led by  Geraint. Meurig and Steve
Link to everyone free - email post@clera.org
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
20/12/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
20/12//2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
18/12/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
18/12/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
16/12/2023
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
11/12/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
11/12/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
10/12/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
7/12/2023
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
7/12/2023
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
6/12/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
4/12/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
4/12/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL


Tachwedd 2023

November

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/11/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
27/11/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
27/11/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Cyfarfod Blynyddol Clera
 
ar Zwm,
Anfonir linc at aelodau
Iau/Thurs
23/11/2023
20.00-21.00
Clera's Annual General Meeting
on Zoom
Members will receive a link
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
20/11/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
20/11/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
18/11/2023
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
15/11/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
15/11/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
13/11/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
13/11/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
6/11/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
6/11/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
5/11/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
2/11/2023
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
1/11/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN

Hydref 2023

October

Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
30/10/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
30/10/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
24/10/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
23/10/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
23/10/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Cofleidio'r Dwyrain Canol
gyda Robin Huw Bowen (telyn deires)
a Salih Hassan (Ŵd) yn Neuadd Dwyfor

19 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 5DE
Sad / Sat
21/10/2023
19.30
Embrace the Middle East Concert
with Robin Huw Bowen (triple harp)
and Salih Hassan (Oud)
,
Neuadd Dwyfor, 19 Penlan St, Pwllheli LL53 5DE
Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
21/10/2023
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
18/10/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
18/10/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
16/10/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Fawr Church Hall,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
16/10/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
9/10/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
9/10/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
8/10/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
5/10/2023
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Place, Cardiff CF10 3BX
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
4/10/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
2/10/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
2/10/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23 3QX

Medi 2023

September

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
26/9/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
25/9/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
25/9/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Diwrnod Gwerin Ewrop
Tŷ Tawe
9 Christina Street, ABERTAWE   SA1 EW
Sad / Sat
23/9/2023
19.00
European Folk Day
Tŷ Tawe
9 Christina Street,  Swansea  
SA1 4EW
Clwb Alawon Llynpenmaen
Gwesty George III
Llynpenmaen, DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Sad / Sat
23/9/2023
19.00
Penmaenpool Welsh Session
George III Hotel,
Penmaenpool,  DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
20/9/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
20/9/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
18/9/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
18/9/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn Fawr,
ABERYSTWYTH   SY23 3QX
Llun/Mon
11/9/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Church Street, Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH   SY23
3QX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
11/9/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
10/9/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
7/9/2023
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
6/9/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
4/9/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL

Awst 2023

August

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/8/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
28/8/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
21/8/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
16/8/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
16/8/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
14/8/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
14/8/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
13/8/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan, Gwynedd  LL53 6DT
Sad/Sat
12/8/2023
Clera in Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodluan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 6DT
Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan, Gwynedd  LL53 6DT
Gwen/Fri
11/8/2023
Clera in Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodluan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 6DT
Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan, Gwynedd  LL53 6DT
Iau/Thurs
10/8/2023
Clera in Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodluan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 6DT
Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan, Gwynedd  LL53 6DT
Merch/Wed
9/8/2023
Clera in Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodluan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 6DT
Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan, Gwynedd  LL53 6DT
Maw/Tues
8/8/2023
Clera in Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodluan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 6DT
Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan, Gwynedd  LL53 6DT
Llun/Mon
7/8/2023
Clera in Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodluan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 6DT
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
7/8/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
7/8/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan, Gwynedd  LL53 6DT
Sul/Sun
6/8/2023
Clera in Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodluan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 6DT
Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Boduan, Gwynedd  LL53 6DT
Sad/Sat
5/8/2023
Clera in Bwthyn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Bodluan, Pwllheli, Gwynedd  LL53 6DT
Sesiwn Galiseg Caerdydd
The Flute and Tankard

4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX

Iau/Thurs
3/8/2023
19.30-22.00
Cardiff Galician session
The Flute and Tankard
4 Windsor Pl, Cardiff CF10 3BX
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
2/8/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN

Gorffennaf 2023

July

Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
31/7/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
31/7/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/7/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
24/7/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
24/7/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
19/7/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
19/7/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
17/7/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
17/7/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
10/7/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
10/7/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
9/7/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Galisiaidd Caerdydd
 
Y Flute and Tankard, 10 Windsor Place
 
Caerdydd  CF10 3BX
Iau/Thurs
6/7/2023
19.30-22.00
Cardiff Galician Session
The Flute and Tankard, 4 Windsor Place
Cardiff  CF10 3BX
Sesiwn Dinybych
 
Y Llew Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
5/7/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
3/7/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
3/7/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY

Mehefin 2023

June

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/6/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
27/6/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
27/6/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
21/6/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
21/6/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Misol Zŵm Clera
Stacey Blythe - cyfeilio i gân
Dim tâl i aelodau - linc drwy e-bost, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
20/6/2023
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session
Stacey Blythe - accompanying a song
Link to all members free - sent by e-mail, guests £5
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
19/6/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
19/6/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
12/6/2023
20.00-22.30
Cardiff Session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
12/6/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
11/6/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
7/6/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
5/6/2023
20.00-22.30
Cardiff Session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
5/6/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY

Mai 2023

May

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
30/5/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
29/5/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
29/5/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
22/5/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
22/5/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
17/5/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
17/5/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Misol Zŵm Clera

Dim tâl i aelodau - linc drwy e-bost, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
16/5/2025
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session

Link to all members free - sent by e-mail, guests £5
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
15/5/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
15/5/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
14/5/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
8/5/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn arbennig Caerdydd - Bob Evans
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
8/5/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh special session - Bob Evans
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
3/5/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
1/5/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh May Day session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
1/5/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ

Ebrill 2023

April

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/4/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
24/4/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
24/4/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Gwobrau Gwerin Cymru
BBC Hoddinott Hall, Wales Millennium Centre,
 Bute Place, Cardiff Bay  CF10 5AL
Iau / Thurs
20/4/2023
19.00-23.00
Wales Folk Awards
Neuadd Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru
Bute Place, Bae Caerdydd,  CF10 5AL
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
19/4/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
19/4/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Datgellu cofeb John Thomas, Pencerdd Gwalia
Datgelu 13.00, chwarae wedyn yn Carnegie House
Elder Street, Penybont-ar-Ogwr  CF31 1EF
Mer / Wed
19/4/2023
12.30-14.30
John Thomas, Pencerdd Gwalia - plaque unveiling
Unveiling at 13.00, then playing in Carnegie House
Elder Street, Bridgend CF31 1EF
Sesiwn Misol Zŵm Clera
Imogen O'Rourke - ffliwt
Dim tâl i aelodau - linc drwy e-bost, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
18/4/2025
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session
Imogen O'Rourke - flute
Link to all members free - sent by e-mail, guests £5
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
17/4/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
17/4/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
10/4/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
10/4/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
lwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
9/4/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
5/4/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Caerdydd - Sesiwn  arbennig gydag Aneirin Jones
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
3/4/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh - Special session with Aneirin Jones
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
3/4/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau

ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
1/4/2023
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ

Mawrth 2023

March

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/3/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
27/3/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
27/3/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Misol Zŵm Clera
Stacey Blythe - Telyn
Dim tâl i aelodau - linc drwy e-bost, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
21/3/2023
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session
Stacey Blythe - Harp
Link to all members free - sent by e-mail, guests £5
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
20/3/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
20/3/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
15/3/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
15/3/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
13/2/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
13/3/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
12/3/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
6/3/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
6/3/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
4/3/2023
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
1/3/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Gŵyl Dewi
Yr Owain Glyndwr (gyferbyn ag Eglwys Sant Ioan)

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Merch/Wed
1/3/2019
13.30-16.30
St David's Day Welsh session
The Owain Glyndwr (opposite St John's Church)
10 St John's Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Ymgynnull canol dydd, Gorymdaith am 12.30yh
Neuadd y Ddinas, Rhodfa Edward VII, CF10 3PG
Merch/Wed
1/3/2023
12.00-13.30
St David's Day - celebrations in the Capital
Grand Parade at 12.30pm, assembling 12 noon
City Hall, King Edward VII Drive, CF10 3PG

Chwefror 2023

February

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/2/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
27/2/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
27/2/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Misol Zŵm Clera
Set Owain Cyfeiliog gyda Bob Adams
Dim tâl i aelodau - linc drwy e-bost, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
21/2/2023
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session
Set Owain Cyfeiliog with Bob Adams
Link to all members free - sent by e-mail, guests £5
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
20/2/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
20/2/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
15/2/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
15/2/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
13/2/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
13/2/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
12/2/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
6/2/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
6/3/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
4/2/2023
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
1/2/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN

Ionawr 2023

January

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
31/1/2023
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
30/1/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
30/1/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
23/1/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
23/1/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Gwasanaeth Plygain
Eglwys San Pedr, Heol San Pedr, Y Rhath
Caerdydd  CF24 3BA
Mer / Wed
18/1/2023
19.30
Plygain Service
St Peter's Church, St Peter's Street, Roath
Cardiff  CF24 3BA
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
18/1/2023
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
18/1/2023
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
16/1/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
16/1/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Dathlu Gŵyl Hen Galan gyda'r Fari Lwyd
a dawnswyr y Twrch Trwyth

Dechrau yn y Poncanna Inn

36 Cathedral Road, CAERDYDD  CF11 9LL

Gwe/Fri
13/1/2023
19.00-23.30
Celebrating Hen Galan with the Mari Lwyd
and the Twrch Trwyth dancers
Starting in the Pontcanna Inn
36 Cathedral Road, CARDIFF  CF11 9LL
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
11/1/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
9/1/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
9/1/2023
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
8/1/2023
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
7/1/2023
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
4/1/2023
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
2/1/2023
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL

Rhagfyr 2022

December

Sesiwn Zŵm Nadolig Clera
gyda Carwyn, Geraint, Meurig, Siwan a Steve
Linc i bawb heb dâl - e-bostiwch post@clera.org
Mer / Wed
28/12/2022
19.30-21.00
Clera's Christmas Zoom Session
Led by Carwyn, Geraint. Meurig, Siwan and Steve
Link to everyone free - email post@clera.org
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
27/12/2022
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
21/12/2022
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
21/12/2022
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
19/12/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
19/12/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
12/12/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
12/12/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
11/12/2022
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
7/12/2022
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
5/12/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau

ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Gweithdy Plygain
Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas
Caerdydd  CF10 3DD
Sad /Sat
3/12/2022
14.00-17.00
Welsh Plygain Workshop
Eglwys Dewi Sant, St Andrew's Crescent

Cardiff CF10 3DD
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
3/12/2022
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ

Tachwedd 2022

November

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/11/2022
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
28/11/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
28/11/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
21/11/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Y Sesh
Seiwn ar-lein y ffin
Dolgellau  LL40 1RE
Iau / Thurs
17/11/2022
20.00-22.00
Y Sesh
Border on-line session
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
16/11/2022
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
16/11/2022
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Misol Zŵm Clera
Telyn
Dim tâl i aelodau - linc drwy e-bost, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
15/11/2022
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session
Harp
Link to all members free - sent by e-mail, guests £5
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
14/11/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
14/11/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
13/11/2022
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Zŵm Sesh Sŵn
Cliciwch yma am y gerddoriaeth
Clicliwch yma am y linc
Maw / Tues
8/11/2022
19.00-20.30
Sesh Sŵn Welsh tunes Zoom Session
Click here for the music scores
Click here for the link
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
7/11/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
7/11/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau

ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
5/11/2022
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
2/11/2022
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN

Hydref 2022

October

Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
31/10/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
31/10/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/10/2022
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
24/10/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
24/10/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
19/10/2022
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
19/10/2022
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Sesiwn Misol Zŵm Clera
Cass Meurig - ffidil
Dim tâl i aelodau - linc drwy e-bost, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
18/10/2022
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session
Cass Meurig - fiddle
Link to all members free - sent by e-mail, guests £5
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
17/10/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
17/10/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau

ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
16/10/2022
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
10/10/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
10/10/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
5/10/2022
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
3/10/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau

ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
3/10/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
1/10/2022
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ

Medi 2022

September

Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
26/9/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
26/9/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Sgwâr Finsbury,
Dolgellau  LL40 1RE
Mer / Wed
21/9/2022
19.30
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Tŷ Siamas, 2 Finsbury Square,
Dolgellau  LL40 1RE
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
21/9/2022
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Misol Zŵm Clera
Aneirin Jones - ffidil
Dim tâl i aelodau, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
20/9/2022
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session
Aneirin Jones - fiddle
Link to all members free, guests £5
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
19/9/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau

ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
19/9/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
18/9/2022
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Llun/Mon
12/9/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
St Anne's Hall, Penparcau
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
12/9/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd y Crynwyr, Penparcau,
ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Llun/Mon
5/9/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Quaker Hall, Penparcau

ABERYSTWYTH   SY23 1SZ
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
5/9/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
3/9/2022
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
1/9/2022
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN


Awst 2022

August

Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
30/8/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
22/8/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
21/8/2022
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau, ABERYSTWYTH  SY23 1RY
Llun/Mon
15/8/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
The Bandstand, The Sea Front
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
15/8/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
8/8/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL

Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Sad/Sat
6/8/2022
11.00-11.45

Clera Session in
Tŷ Gwerin

Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Gwen/Fri
5/8/2022
11.00-11.45

Clera Session in
Tŷ Gwerin

Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Iau/Thurs
4/8/2022
11.00-11.45

Clera Session in
Tŷ Gwerin
Sesiwn Dinybych
 
Y Llelw Aur, Llangynhafal
 Dinbych  LL16 LN
Merch/Wed
3/8/2022
20.00-23.00
Denbigh Session
The Golden Lion, Llangynhafal
Denbigh  LL16 4LN

Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Merch/Wed
3/8/2022
11.00-11.45

Clera Session in
Tŷ Gwerin

Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Maw/Tue
2/8/2022
12.00-12.45

Clera Session in
Tŷ Gwerin
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
1/8/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau, ABERYSTWYTH  SY23 1RY
Llun/Mon
1/8/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
The Bandstand, The Sea Front
ABERYSTWYTH   SY23 1RY

Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Llun/Mon
1/8/2022
11.00-11.45

Clera Session in
Tŷ Gwerin


Gorffennaf 2022

July


Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Sul/Sun
31/7/2022
11.00-11.45

Clera Session in
Tŷ Gwerin

Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Sad/Sat
30/7/2022
11.00-11.45

Clera Session in
Tŷ Gwerin
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
26/7/2022
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - ystafell digwyddiadau

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
25/7/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr - function room
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau, ABERYSTWYTH  SY23 1RY
Llun/Mon
25/7/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
The Bandstand, The Sea Front
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Heol Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
20/7/2022
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Sesiwn Misol Zŵm Clera

Dim tâl i aelodau, £5 os nad yn aelod
Maw / Tues
19/7/2022
19.30-20.30
Clera's monthly Zoom Session

Link to all members free, guests £5
Clwb Alawon Llanilltud Fawr
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Maw/Tues
19/7/2022
18.30-20.30
Llantwit Major Tune Club
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Sesiwn Caerdydd
Yr Owain Glyndŵr - bar yr ochr

10 Stryd Sant Ioan, Canol Caerdydd  CF10 1GL

Llun/Mon
18/7/2022
20.00-22.30
Cardiff Welsh session
The Owain Glyndŵr
- side bar
10 St John Street, Cardiff City Centre  CF10 1GL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Santes Anne, Penparcau, ABERYSTWYTH  SY23 1RY
Llun/Mon
18/7/2022
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
The Bandstand, The Sea Front
ABERYSTWYTH   SY23 1RY
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sul / Sun
17/7/2022
14.00-16.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ


Mawrth 2020

March

Clwb Alawon Araf Caerffili
Caffi Cymunedol yr Hen Lyfrgell,
Parc Morgan Jones, Caerffili  CF83 1AP
Iau/Thurs
 12/3/2019
13.00-15.00
Caerphilly Slow Tune Club
Old Library Community Cafe
Morgan Jones Park,  Caerphilly  CF83 1AP
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
9/3/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
7/3/2020
10.00-11.30
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
7/3/2020
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
5/3/2020
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
2/3/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Ymgynnull canol dydd, Gorymdaith am 13.00yh
Neuadd y Ddinas, Rhodfa Edward VII, CF10 3PG
Sul/Sun
1/3/2020
12.00-14.30
St David's Day - celebrations in the Capital
Grand Parade at 13.00pm, assembling 12 noon
City Hall, King Edward VII Drive, CF10 3PG

February 2020

Chwefror

Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
29/2/2020
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/2/2020
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
24/2/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn Agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
22/2/2020
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open Session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
22/2/2020
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Sesiwn #3 (trydydd nos Fercher)
Y Tair Pedol, 57 Stryd Cefn,
Cefn Cribwr, Penybont-ar-Ogwr  CF32 0AY
Mer / Wed
19/2/2020
19.30-21.00
Sesiwn #3 Tune Club (Third Wednesday evening)
The Three Horseshoes, 57 Cefn Road,
Cefn Cribwr, Bridgend  CF32 0AY
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
17/2/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
15/2/2020
10.30-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberbîg
Canolfan Cymuned Aberbîg, Heol Pantddu
Aberbîg, Abertyleri  NP13 2BP
Gwe/Fri
14/2/2020
19.00 - 21.00
Aberbeeg Tune Club,
Aberbeeg Community Centre, Pantddu Road
Aberbeeg, Abertillery  NP13 2BP
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
10/2/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad /Sat
8/2/2020
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Gweithdy Alawon Gwerin
Siop Gerdd Ruffels, 2 Stryd Fawr,
Y Trallwng  SY21 7JF
Sad /Sat
8/2/2020
13.00-16.00
Welshpool Welsh Tune Workshop
Ruffels Music Shop, 2 High Street,

Welshpool, Powys  SY21 7JF
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
8/2/2020
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
6/2/2020
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn, LONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
3/2/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clybiau alawon - Twmpath Aberbîg
Canolfan Cymuned Aberbîg, Heol Pantddu
Aberbîg, Abertyleri  NP13 2BP
Sad /Sat
1/2/2020
17.00
Tune Clubs at Aberbeeg Twmpath,
Aberbeeg Community Centre, Pantddu Road
Aberbeeg, Abertillery  NP13 2BP
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
1/2/2020
10.00-11.30
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
1/2/2020
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

January 2020

Ionawr

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/1/2020
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
27/1/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
25/1/2020
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
20/1/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
18/1/2020
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
13/1/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Tywi Tune Club - yn y Tŷ Cornel
The Cornerhouse Gallery,
38 Quay Street
 
RHYDAMAN, SA18 3AN
Sad /Sat
11/1/2020
19.00
Tywi Tune Club - at the Cornerhouse
The Cornerhouse Gallery, 38 Quay Street
 AMMANFORD, SA18 3AN
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad /Sat
11/1/2020
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
11/1/2020
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
6/1/2020
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Twmpath yr Wyddgrug gyda'r Fari Lwyd
Neuadd Eglwys Santes Fair, Stryd y Brenin
YR WYDDGRUG  CH7 1AP
Sad /Sat
4/1/2020
20.00
Mold Twmpath with the Mari Lwyd
St Mary's Church Hall, 3 King Street
MOLD  CH7 1AP
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
4/1/2020
10.00-11.30
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
4/1/2020
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
3/1/2020
19.00 - 21.00
Six Bells Tune Club
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
2/1/2020
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT

Rhagfyr 2019

December

Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
21/12/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Tywi yng Nghaerfyrddin
Caffi Iechyd Da / The Boar's Head
CAERFYRDDIN  SA31 1QD / 3AE
Iau/Thurs
19/12/2019
20.00-23.00
Tywi Tune Club - Mari Lwyd in Carmarthen
Caffi Iechyd Da / The Boar's Head
CARMARTHEN, SA31 1QD / 3AE
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
16/12/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
14/12/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
14/12/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
9/12/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
7/12/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
7/12/2019
10.00-11.30
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
5/12/2019
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
2/12/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Tachwedd 2019

November

Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
25/11/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
23/11/2019
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
18/11/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
16/11/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congregational Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
11/11/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
9/11/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
9/11/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
9/11/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
7/11/2019
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown InnLONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT

Hydref 2019

October

Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
28/10/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clybiau Alawon Gwent yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Cymru
CAERDYDD   CF5 6XB
Sun/Sul
27/10/2019
11.00 a 14.00
Gwerin Gwent and Valleys Harps  - at St Fagans
St Fagans National Museum of History
CARDIFF  CF5 6XB
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
26/10/2019
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
21/10/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
19/10/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
14/10/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
12/10/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
12/10/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
11/10/2019
19.15 - 21.15
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
7/10/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Kate Strudwick
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sun / Sul
6/10/2019
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Kate Strudwick
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Gŵyl Werin Hydref - gweithdai/perfformiadau
Theatr Soar
MERTHYR TUDFUL  CF47 8UB
Sad / Sat
5/10/2019
12.00 -23.00
Gwyl Werin Hydref - workshops/performances
Theatr Soar
MERTHYR TYDFIL  CF47 8UB
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
5/10/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

Medi 2019

September

Clwb Alawon Tywi
The CornerHouse Gallery

38 Quay Street, Rhydaman  SA18 3AN

Llun/Mon
30/9/2019
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The CornerHouse Gallery
38 Quay Street, Ammanford  SA18 3AN
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
30/9/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
28/9/2019
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
24/9/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
23/9/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
21/9/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
16/9/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
14/9/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
14/9/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Alawon Vista, Clwb Alawon Araf
Coffi Vista, Canolfan Ymwelwyr Caerffili,
Y Twyn, Caerffili  CF83 IJL
Iau/Thurs
12/9/2019
13.00-15.00
Alawon Vista, Slow Tune club
Coffi Vista, Caerphilly Visitor Centre
The Tŵyn,  Caerphilly  CF83 IJL
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
9/9/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
7/9/2019
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
7/9/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
, LONGTOWN,
Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
5/9/2019
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn, LONGTOWN,
Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
2/9/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Awst 2019

August

Clwb Alawon Six Bells - Gŵyl Aberbîg
Canolfan y Gymuned
Aberbîg  NP13 2BG
Sad/Sat
31/8/2019
14.00 - 17.00
Six Bells Tune Club - Aberbeeg Festival
Community Centre,
Near Flyover Garage, Aberbeeg  NP13 2BG
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
27/8/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
24/8/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
24/8/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
17/8/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
9/8/2019
19.30 - 21.30
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Wrth ymyl yr A470 i'r de, LLANRWST  LL26 0RA
Merch / Wed
7/8/2019
12.00-12.40
Tŷ Gwerin Clera session
National Eisteddfod
Side of the A470 south of Llanrwst  LL26 0RA
Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Wrth ymyl yr A470 i'r de, LLANRWST  LL26 0RA
Llun / Mon
5/8/2019
12.00-12.40
Tŷ Gwerin Clera session
National Eisteddfod
Side of the A470 south of Llanrwst  LL26 0RA
Sesiwn Clera yn Tŷ Gwerin
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Wrth ymyl yr A470 i'r de, LLANRWST  LL26 0RA
Sul / Sun
4/8/2019
13.00-13.40
Tŷ Gwerin Clera session
National Eisteddfod
Side of the A470 south of Llanrwst  LL26 0RA
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
3/10/2019
10.00-12.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND

Gorffennaf 2019

July

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
31/7/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Perfformiad Clybiau Alawon
Cartref Gofal Summerhill
Summerhill Avenue, Casnewydd  NP19 8FP
Sad/Sat
27/7/2019
14.00
Tune Clubs performance
Summerhill Nursing Home
Summerhill Avenue, Newport  NP19 8FP 
Perfformiad Clybiau Alawon
Maes Eglwys Santes Fair
Y Fenni  NP7 5ND
Sad/Sat
27/7/2019
10.45-12.00
Tune Clubs performance
St Mary's Church Courtyard
Abergaveny  NP7 5ND
Perfformiad Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sun / Sul
21/7/2019
14.00-15.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
20/7/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
13/7/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
13/7/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
12/7/2019
19.30 - 21.30
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
6/7/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
6/7/2019
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
4/7/2019
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Mehefin 2019

June

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/6/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
24/6/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Six Bells - perfformiad
Eglwys Sant Illtud, Aberbîg
cwrdd ym maes parcio Aberbîg  NP13 2AY
Sad/Sat
22/6/2019
12.30
Six Bells Tune Club - performance
St Illtud's Church, Aberbeeg

meet at Aberbeeg Car Park  NP13 2AY
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
17/6/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
15/6/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
10/6/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
8/6/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
8/6/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
7/6/2019
19.30 - 21.30
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
6/6/2019
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
3/6/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
1/6/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
1/6/2019
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ

Mai 2019

May

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/5/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
27/5/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
25/5/2019
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
20/5/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr gyda Chris Jones
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
18/5/2019
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pont-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
18/5/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
13/5/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
11/5//2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
11/5/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
6/5/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Perfformiad gan Glwb Alawon Tredegar
Eglwys Santes Fair, 5 Monk St,
Y Fenni  NP7 5ND
Sad /Sat
4/5/2019
12.30-13.30
Tredegar Tune Club - performance
St Mary's Church,
5 Monk St,
Abergavenny  NP7 5ND
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
4/5/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

Ebrill 2019

April

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
30/4/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
29/4/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Becky Price
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sun / Sul
28/4/2019
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Becky Price
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
27/4/2019
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
22/4/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
20/4/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
20/4/2019
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Sesh Fach
Tafarn y Gwachel, 123 Stryd Herbert
Pontardawe   SA8 4ED
Maw/Tues
16/4/2019
18.30
Sesh Fach Tune Club
The Pontardawe Inn, 123 Herbert Street
Pontardawe   SA8 4ED
Clwb Alawon Aberystwyth
 
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Llun/Mon
15/4/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Gweithdy Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
13/4/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs workshop
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd gyda Lon Wright
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
13/4/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club with Lon Wright
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
12/4/2019
19.30 - 21.30
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
8/4/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
6/4/2019
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
6/4/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
4/4/2019
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Mawrth 2019

March

Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
23/3/2019
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
18/3/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/3/2019
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
16/3/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
11/3/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clybiau Alawon Gwent - yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Cymru
CAERDYDD   CF5 6XB
Sat /Sat
9/3/2019
11.30-12.30 14.00-15.00
Gwerin Gwent  - at St Fagans
St Fagans National Museum of History
CARDIFF  CF5 6XB
Clwb Telynau'r Cymoedd - yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Cymru
CAERDYDD   CF5 6XB
Sad / Sat
9/3/2019
11.30-12.30 14.00-15.00
Valleys Harp Club - at St Fagans
St Fagans National Museum of History
CARDIFF  CF5 6XB
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
8/3/2019
19.30 - 21.30
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
7/3/2019
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
4/3/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
2/3/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
2/3/2019
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Dydd Gŵyl Dewi - dathlu yn y Brifddinas
Ymgynnull canol dydd, Gorymdaith am 12.30yh
Neuadd y Ddinas, Rhodfa Edward VII, CF10 3PG
Gwen/Fri
1/3/2019
12.00-13.30
St David's Day - celebrations in the Capital
Grand Parade at 12.30pm, assembling 12 noon
City Hall, King Edward VII Drive, CF10 3PG
Sesiwn Gŵyl Dewi
The Old Market Tavern (ger y Farchnad)

20-21 Trinity Street, Canol Caerdydd  CF10 1BH

Gwen/Fri
1/3/2019
13.30-16.30
St David's Day Welsh session
The Old Market Tavern (near the Market)
20-21 Trinity Street, Cardiff City Centre  CF10 1BH

Chwefror 2019

Febuary

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
26/2/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
23/2/2019
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
18/2/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/2/2019
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
16/2/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
11/2/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
9/2/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Bob Evans
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
9/2/2019
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Bob Evans
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
9/2/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
8/2/2019
19.30 - 21.30
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
7/2/2019
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
4/2/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
2/2/2019
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
2/2/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY


Ionawr 2019

January

Clwb Alawon Llantrisant gyda Guto Dafis
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/1/2019
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club with Guto Dafis
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
28/1/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
26/1/2019
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
21/1/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
19/1/2019
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
19/1/2019
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
12/1/2019
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
12/1/2019
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Gwe/Fri
11/1/2019
19.30 - 21.30
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
7/1/2019
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
5/1/2019
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
5/1/2019
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
3/1//2019
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Rhagfyr
2018

December

Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
17/12/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
15/12//2018
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
15/12//2018
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
15/12/2018
10.30-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
10/12/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Cyngerdd Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
8/12/2018
17.00-18.00
Magor Tune Club Concert
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
6/12/2018
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
3/12/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Perfformiad chwaraewyr y Clybiau Alawon
Eglwys Santes Fair (ger maes parcio'r Orsaf Bws)
5 Monk Street, Y Fenni  NP7 5ND
Sad /Sat
1/12/2018
13.30-14.30
Tune Club players performance
St Mary's Church, (by Bus Station Car Park)

5 Monk Street, Abergavenny  NP7 5ND
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
1/12/2018
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

Tachwedd 2018

November

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
27/11/2018
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
26/11/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
24/11/2018
12.00 - 14.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
19/11/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
17/11/2018
13.00-17.00
Llantwit Major Tune Club - Open session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
17/11/2018
10.30-12.30
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
17/11/2018
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Tune Club Llancaiach Fawr Elizabethan ManorGelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
12/11/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
10/11/2018
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
10/11/2018
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
5/11/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
3/11/2018
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
3/11/2018
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
1/11/2018
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Hydref 2018

October

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
30/10/2018
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
29/10/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
 Gweithdai Gŵyl Tân a Môr Harlech
Y Neuadd Goffa, 66 Cae Gwastad
Harlech, Gwynedd   LL46 2GY
Sad/Sat
27,28/10/2018
12.00 - 15.00
Harlech Festival of Fire & Sea - Workshops
Memorial Hall, 55 Cae Gwastad
Harlech, Gwynedd   LL46 2GY
Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
27/10/2018
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
22/10/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
20/10/2018
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
20/10/2018
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
15/10/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
13/10/2018
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
13/10/2018
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
8/10/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Six Bells - perfformiad
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
6/10/2018
13.00 - 14.00
Six Bells Tune Club - playing for Tŷ Ebbw Fach
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Llanilltud Fawr gyda DNA
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
6/10/2018
10.30-16.30
Llantwit Major Tune Club with DNA
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
6/10/2018
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
6/10/2018
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
4/10/2018
13.30-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Medi 2018

September

Clwb Alawon Six Bells
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertyleri  NP13 2ND
Sad/Sat
29/9/2018
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Tŷ Ebbw Fach, Chapel Road
Six Bells, Abertillery  NP13 2ND
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
25/9/2018
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
24/9/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
17/9/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
15/9/2018
11.00-13.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
15/9/2018
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Aberystwyth
Neuadd Eglwys Llanbadarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ

Llun/Mon
10/9/2018
18.30-19.30
Aberystwyth Tune Club
Llanbadarn Church Hall, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH  SY23 3QZ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
8/9/2018
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
8/9/2018
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
6/9/2018
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
1/9/2018
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
1/9/2018
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ

Awst 2018

August

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
28/8/2018
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
25/8/2018
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre,, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
18/8/2018
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Sesiwn Werin Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
ger yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  CF10 4PA
Sad/Sat
11/8/2018
12.00-12.45
Clera Welsh Session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
near the Norwegian Church, Cardiff Bay CF10 4PA
Sesiwn Werin Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
ger yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  CF10 4PA
Iau/Thurs
9/8/2018
12.00-12.45
Clera Welsh Session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
near the Norwegian Church, Cardiff Bay CF10 4PA
Sesiwn Werin Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
ger yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  CF10 4PA
Iau/Thurs
9/8/2018
12.00-12.45
Clera Welsh Session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
near the Norwegian Church, Cardiff Bay CF10 4PA
Sesiwn Werin Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
ger yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  CF10 4PA
Mawrth/Tues
7/8/2018
12.00-12.45
Clera Welsh Session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
near the Norwegian Church, Cardiff Bay CF10 4PA
Sesiwn Werin Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
ger yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  CF10 4PA
Llun/Mon
6/8/2018
18.15-19.00
Clera Welsh Session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
near the Norwegian Church, Cardiff Bay CF10 4PA
Cyfarfod Blynyddol Clera
Craft in the Bay, The Flourish
Rhodfa Lloyd George, Bae Caerdydd  CF10 4QH
Sul / Sun
5/8/2017
14.30-15.45
Clera Annual General Meeting
Craft the Bay, The Flourish,
Lloyd George Avenue, Cardiff Bay CF10 4QH
Gweithdy/Sesiwn Werin Clera
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
ger yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  CF10 4PA
Sul / Sun
5/8/2017
11.00-11.45
Clera Welsh Workshop/Session
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
near the Norwegian Church, Cardiff Bay CF10 4PA
Sesiwn lansio Alawon Sesiwn 2
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
ger yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  CF10 4PA
Sad / Sat
4/8/2017
14.15-15.15
Launching session for Alawon Sesiwn 2
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
near the Norwegian Church, Cardiff Bay CF10 4PA
Detholiad o Alawon Sesiwn 2 Meurig Williams
Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
ger yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  CF10 4PA
Cliciwch am setiau Alawon Sesiwn 2
Sad / Sat
4/8/2017
11.00-11.45
Alawon Sesiwn 2 tunes with Meurig Williams
Tŷ Gwerin at the National Eisteddfod
near the Norwegian Church, Cardiff Bay CF10 4PA
Click for the Alawon Sesiwn 2 playlist
Clwb Alawon Tredegar - yn yr Eisteddfod
Sad /Sat
4/8/2017
Tredegar Tune Club - at the Eisteddfod
Clwb Alawon Magwyr - yn yr Eisteddfod
Sad / Sat
4/8/2017
Magor Tune Club - at the Eisteddfod
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
2/8/2018
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Gorffennaf 2018

July

Clwb Alawon Tywi
Tafarn y King's Head1 Sgwâr y Farchnad,
Llanymddyfri, Sir G�r   SA20 0AB
Maw/Tues 
31/7/2018
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The King's Head,
1 Market Square,
Llandovery, Carms   SA20 0AB
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
31/7/2018
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
28/7/2018
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre,, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
21/7/2018
11.00-13.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
21/7/2018
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent am yr Eisteddfod
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Cliciwch am setiau Alawon Sesiwn 2
Sat /Sat
14/7/2018
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs Eisteddfod practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Cllick for the Alawon Sesiwn 2 playllist
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
14/7/2018
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
7/7/2018
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
7/7/2018
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
5/7/2018
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT

Mehefin 2018

June

Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
30/6/2018
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre,, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Tywi
Gwesty'r Half Moon30 Stone Street,
Llanymddyfri, Sir G�r   SA20 0JP
Maw/Tues 
26/6/2018
19.30-21.30
Tywi Tune Club
The Half Moon,
30 Stone Street,
Llandovery, Carms   SA20 0JP
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
26/6/2018
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
16/6/2018
13.15-16.00
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
16/6/2018
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
16/6/2018
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Clwb Alawon Llancaiach Fawr
Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
16/6/2018
10.00-12.00
Llancaiach Fawr Elizabethan Manor
Gelligaer Road, Nelson, TREHARRIS  CF46 6ER
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
7/6/2018
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Herefordshire  HR2 0LT
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Pa\rti te'r haf
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sul / Sun
3/6/2018
10.30-16.30
Llantwit Major Tune Club - summer tea party
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar , The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
2/6/2017
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,

Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgw�r, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
2/6/2017
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY

Mai 2018

May

Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
29/5/2018
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Six Bells
Canolfan Cymuned Six Bells, 6 Stryd y Bont
Six Bells, Abertyleri  NP13 1LL
Sad/Sat
26/5/2018
12.00 - 15.00
Six Bells Tune Club 
Six Bells Community Centre,, 6 Bridge Street
Six Bells, Abertillery  NP13 2LL
Clwb Alawon Llanilltud Fawr - Sesiwn agored
Canolfan Integredig Plant Gorllewin y Fro
Ffordd yr Orsaf, Llanilltud Fawr,  CF61 1ST
Sad / Sat
19/5/2018
10.30-16.30
Llantwit Major Tune Club - Open session
Western Vale Integrated Childrens Centre
Station Road, Llantwit Major,  CF61 1ST
Clwb Alawon Llancaiach Fawr - ail-leoliad dros dro
Amgueddfaa'r Tŷ Weindio, Nelson,
TREHARRIS   CF46 6ER
Sad / Sat
19/5/2018
11.00-13.00
Winding House Museum Cross Street,
NEW TREDEGAR   NP24 6EG
Clwb Alawon Panteg
Eglwys Gynulleidfaol Tregruffydd
Kemys Street, Tregruffydd, Pon-y-pŵl  NP4 5DJ
Sad / Sat
19/5/2018
10.00-12.00
Panteg Tune Club
Griffithstown Congreg. Church,
Kemys Street, 
Griffithstown, Pontypool  NP4 5DJ
Ymarfer Clybiau Alawon Gwent
Llanfoist Village Hall
, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sat /Sat
12/5/2018
13.15-16.15
Gwerin Gwent Tune Clubs practice
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Telynau'r Cymoedd
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, ger Y Fenni   NP7 9LP
Sad / Sat
12/5/2018
10.30-12.30
Valleys Harp Club
Llanfoist Village Hall, Church Lane,
Llanfoist, nr. Abergavenny   NP7 9LP
Clwb Alawon Tredegar
Llyfrgell Tredegar, The Circle
Tredegar  NP22 3RJ
Sad /Sat
5/5/2018
10.00-12.00
Tredegar Tune Club
Tredegar Library, The Circle,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3RJ
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgw�r, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
5/5/2018
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Alawon y Bryn Du
The Crown Inn
,
LONGTOWN, Swydd Henffordd  HR2 0LT
Iau/Thurs
3/5/2018
11.00-16.00
Black Hill Tune Club
The Crown Inn
,