Nôl/Back

Sesiynau
Sain Ffagan:
Amgueddfa Werin Cymru 
 Sessions
 
Saint Fagans:
 National History Museum 

April 9
2012
Ebrill 9

Sesiynau o gwmpas y ffermydd     Sessions around the farms

Llun y Pasg, Ebrill 9 2012

Cerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
yn Sain ffagan:
Amgueddfa Werin Cymru

Yn hybu Gweithdy Sain Ffagan
Dosbarthiadau Cerddoriaeth  Mai 27

Sesiwn G Dewi
Easter Monday, April 9 2012

Welsh Traditional Music
at Saint Fagans:
National History Museum

Promoting Saint Fagans Workshop
Traditional Music Classes  May 27Ysgubor Kennixton
(y tu cefn i'r ffermdy)

12.00-13.00
Kennixton


Kennixton barn
(behind the farmhouse)

12.00-13.00

Abernodwydd
(tu mewn petai'n bwrw glaw)

13.30-14.30
AbernodwyddAbernodwydd
(Inside if raining)

13.30-14.30Cilewent
(tu mewn petai'n bwrw glaw)

15.00-16.00
CilewentCilewent

(Inside if raining)

15.00-16.00

Setiau alawon  
Tune sets

Cader Idris,  
Crwtyn LlwydDawns y PistyllHarbwr Corc,   Hel y SgwarnogHen Ferchetan,
Machynlleth, Moel yr WyddfaMorfa'r Frenhines, Pwt ar y bys,
Rali Twm Siôn, Y Coliar, Ymdeithdonau


Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today