Gweithdy'r Gelli
Hay-on-Wye Workshop

Sad, Mehef 29
2013
Sat, June 29

Y Glôb yn y Gelli
Stryd Casnewydd, Y Gelli Gandryll
Powys  HR3 5BG

Sad / Sat
29.6.2013
14.00-17.20
The Globe at Hay
Newport Street, Hay-on-Wye
Powys   HR3 5BG

Dosbarth offerynnau alawl
 -  ar gyfer chwaraewyr profiadol
Mae gan Mike flynyddoedd lawer o brofiad yn chwarae alawon traddodiadol ac yn mwynhau eu cyflwyno i eraill.
Mae
wedi bod yn flaenllaw fel chwaraewr cyffrous gyda ddylanwad Gwyddelig ym maes y ffidil Cymreig ers iddo chwarae gyda'r band arloesol Yr Hwntws yn yr 80au. Yn awr mae'n dysgu chwaraewyr eraill, ac yn chwarae gyda band Twmpath Murphy's Law.
Bydd yn dangos sut i chwarae alawon Cymreig gydag ysbryd a chyffro.


Mike Lease
Mike Lease
http://www.murphys-law.org.uk/
Class for melody instruments
- for experienced players

An exciting player with strong Irish influence, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his early days with the groundbreaking Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s.
With many years' experience in playing traditional tunes which he thoroughly enjoys passing on to others, he now  plays with Ceilidh band Murphy's Law and teaches a wide range of pupils.
He will be showing how to give life to Welsh traditional tunes.

Alaw a chyfeiliant
- ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad
 
Mae Guto wedi chwarae caneuon ac alawon traddodiadol Cymreig am fwy o flynyddoedd nad yw am gofio. Bu'n chwarae gyda'i gyfaill Gareth Westacott yn Toreth, ac yn fwy diweddar gyda Danny Kilbride. Mae hefyd yn mwynhau chwarae cerddoriaeth Lydawig i ddawnswyr.
Bydd yn dysgu detholiad o alawon traddodiadol Cymreig i chwarewyr gydag pheth profiad offerynnol, gan anelu at ddysgu trwy'r glust, ond hefyd yn darparu copïau ysgrifenedig i gadw.


Guto Dafis
Guto Dafis
Llun : Paul Seligman : Photographer
Melody and accompaniment
- for players with some experience
Guto has sung and played traditional songs and tunes from Wales for more years than he cares to remember.  He has performed with the duo Toreth, and more recently as a soloist and in a duo with Danny KilBride. He also enjoys playing Breton music for dancing. 
He will be teaching a selection of Welsh traditional tunes to melody instrument players who have already achieved a basic competence in playing, aiming to teach the tunes by ear, but also providing written copies to take away.Setiau alawon
Gallwch glywed a gweld alawon a darllen ar y wefan hon. Byddwn yn defnyddio Pwt-ar-y-bys a Crwtyn Llwyd fel ein setiau craidd i gyd-chwarae.
Parcio

Hen dref yw'r Gelli a does dim llawer o lefydd parcio ar y stryd.Mae maes parcio (£2.50 y dydd) yn rhan uchaf y dre, ar ymyl Oxford Street.
Bwyd a diod
Mae'r bar/caffi yn cynnig amrywiaeth o fwyd, gan gynnwys pryd y dydd, saladau, paninis a byrfrydiau, ac mae dewis eang o ddiodydd.
Rhaglen
Cofrestru a chroeso
Gweithdai (gydag egwyl) - Galeri Isaf a'r Galeri Uchaf
Cyd-chwarae
Gorffen

Sesiwn agored draddodiadol yn ardal y Neuadd/bar
Sesiwn acwstig ar agor i bawb.


13.30

14.00
16.30
17.20

Core tune sets
You can hear and read the notes and chords to sets of tunes on this site. We shall use the Pwt-ar-y-bys and Crwtyn Llwyd sets in our session at the end.
Parking
Hay is an old town with limited street parking but with a public pay-and-display car park (£2.50 all day) at the upper end of the town, off Oxford Street.
Food and drink
The café bar offers a tasty selection of foods including daily specials, salads, paninis and .snacks and a wide choice of drinks.
Programme
Registration and Welcome
Workshops (with break) - Lower Gallery and Upper Gallery
Playing together
End

Evening open traditional session in the Hall/bar area
Acoustic session open to all players

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma am nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the scores of popular tunes

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera

Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo